กรมควบคุมโรคเผยรอบ 7 วัน ไทยติดโควิดอีก 4,435 คน เฉลี่ยวันละ 634 คน

กรมควบคุมโรคเผยรอบ 7 วัน ไทยติดโควิดอีก 4,435 คน เฉลี่ยวันละ 634 คน

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยสัปดาห์ที่ 39 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) 4,435 คน เฉลี่ยวันละ 634 คน สะสม 2,458,697 คน สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ 65 คน เฉลี่ยวันละ 9 คน สะสม 11,073 คน

ในจำนวน เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 466 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 260 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน ล่าสุด สะสม 142,642,813 โดส โดยฉีดเพิ่มขึ้น 6,422 โดส
แบ่งเป็น ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 57,006,430 โดส ร้อยละ 81.96 ฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม จำนวน 53,486,987 โดส ร้อยละ 76.90 และฉีดอย่างน้อย 3 เข็มจำนวน 32,149,396 โดส