รมว.เฮ้งห่วงเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก จ.สงขลาสั่ง กสร. ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุ และช่วยเหลือทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก จ.สงขลาสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และเข้าช่วยเหลือทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติก แถวหาดใหญ่ จ.สงขลาว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความเป็นห่วงลูกจ้างอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ผมจึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ทันที เบื้องต้นพบว่า บริษัท ไฟว์สตาร์ พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติก ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นที่เรียบร้อบแล้ว ซึ่งจากรายงานล่าสุดยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ทั้งนี้ ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร. ได้มอบหมายพนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานว่านายจ้างมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หรือไม่ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้หากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 และ 15461