ศาลรัฐธรรมนูญรัสเซีย รับรองการผนวกดินแดนยูเครน “ชอบด้วยกฎหมาย”

ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 6, 2018: The session hall of the Constitutional Court of the Russian Federation; on 6 December 2018, the court is to announce its decision on a border agreement, which was signed by the leaders of Russia's Republic of Ingushetia and Russia's Chechen Republic in September 2018; the border hadn't been clearly defined since the break-up of the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic in 1991; according to the new agreement, Ingushetia and Chechnya are to swap uninhabited territories in Chechnya's Nadterechny District and Ingushetia's Sunzha District; the issue was referred to the Constitutional Court of Russia by the leader of Ingushetia. Peter Kovalev/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Â çàëå çàñåäàíèé Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ÐÔ. Ïåòð Êîâàëåâ/ÒÀÑÑ

ศาลรัฐธรรมนูญรัสเซีย รับรองการผนวกดินแดนยูเครน “ชอบด้วยกฎหมาย”

 

วันที่ 2 ต.ค. เอเอฟพี รายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญรัสเซีย รับรองว่า สนธิสัญญาที่ได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดีมีร์ ปูติน เพื่อผนวก 4 แคว้นยูเครนที่รัสเซียยึดครองบางส่วน ได้แก่ แคว้นโดเนตสค์ แคว้นเคียร์ซอน แคว้นลูฮันสค์ และแคว้นซาโปริฌเฌีย ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลรัฐธรรมนูญรัสเซีย
The separatist leaders of four Russian-controlled areas of Ukraine say they are planning to hold votes starting later this week for the territories to become part of Russia as Moscow loses ground in the war it launched.

เอกสารของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ระบุว่า ศาลตัดสินยอมรับข้อตกลงให้แคว้นโดเนตสค์ และแคว้นเคียร์ซอน แคว้นลูฮันสค์ แคว้นซาโปริฌเฌียของยูเครน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ตามรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซีย

ปูติน
Russian President Vladimir Putin attends a ceremony to declare the annexation of the Russian-controlled territories of four Ukraine’s Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia regions, after holding what Russian authorities called referendums in the occupied areas of Ukraine that were condemned by Kyiv and governments worldwide, in the Georgievsky Hall of the Great Kremlin Palace in Moscow, Russia, September 30, 2022. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

ทั้งนี้ ประธานาธิบดีปูตินทำพิธีลงนามผนวก 4 แคว้นยูเครน อย่างเป็นทางการ ที่ห้องโถงใหญ่ของพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. ขณะที่ยูเครนและพันธมิตรตะวันตกไม่ยอมรับและระบุว่าการผนวกดินแดนดังกล่าวเป็นการยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย

สหรัฐดันมติยูเอ็น
Russian Ambassador to the United Nations Vasily Nebenzya raises his hand against a U.N. Security Council vote on a draft resolution sanctioning Russia’s planned annexation of war-occupied Ukraine territory, Friday Sept. 30, 2022 at U.N. headquarters. (AP Photo/Bebeto Matthews)

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันนั้น สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) 15 ประเทศ เห็นชอบมติเรียกร้องให้รัสเซียยุติการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงถอนกำลังทหารทั้งหมด ด้วยคะแนน 10 ต่อ 1 เสียง แต่รัสเซีย หนึ่งในสมาชิกถาวรของยูเอ็นเอสซี ใช้สิทธิยับยั้ง (วีโต) เพื่อคัดค้านมติประณามการทำประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใน 4 แคว้นยูเครน