ผู้ฝึกงานเทคนิค IM Japan ปลื้ม!!  รมว.เฮ้ง ส่ง ‘รองปลัดแรงงาน’นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจถึงสถานประกอบการ

ผู้ฝึกงานเทคนิค IM Japan ปลื้ม!!  รมว.เฮ้ง ส่ง ‘รองปลัดแรงงาน’นำทีมเยี่ยมให้กำลังใจถึงสถานประกอบการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในความรับผิดชอบของ IM Japan จำนวน 6 คน ณ บริษัท Tsukasa Co.,Ltd. จังหวัดไซตามะ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการประเภทงานขึ้นรูปโลหะแผ่นเป็นฝาครอบ ท่อ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีพนักงาน 35 คน รับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคชาวไทยมาแล้วทั้งสิ้น 20 คน ปัจจุบันมีผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคชาวไทยที่อยู่ในความดูแล 10 คน ฝึกปฏิบัติงานทำโลหะแผ่นขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติขององค์กร IM Japan พร้อมเยี่ยมและให้โอวาทกับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคไทย จำนวน 18 คน เมือง Kasukabe ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.KANAMORI Hotishi ประธาน IM Japan ให้การต้อนรับ

นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของ IM Japan ในครั้งนี้ เพื่อต้องการพบปะพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุกดิบ พร้อมส่งกำลังใจและความห่วงใยจากรัฐบาล ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยรวมทั้งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของ IM Japan ทุกคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ที่เสียสละทุ่มเททำงานเพื่อนำความรู้และรายได้ไปพัฒนาประเทศและยกระดับฐานะของครอบครัว ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนเพื่อให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยตนเอง

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคของ IM Japan นั้น ได้ทำข้อตกลงการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานไทยกับกระทรวงแรงงานมาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีกรมการจัดหางานเป็นผู้รับสมัคร คัดเลือกและจัดส่ง ได้รับคนไทยมาฝึกปฏิบัติงานแล้ว 5,522 คน ไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการกว่า 2,238 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบว่า มีผู้ฝึกปฏิบัติงานอยู่ในความดูแลที่ประเทศญี่ปุ่น 6,829 คน ในจำนวนนี้เป็นคนไทย 594 คน ฝึกปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ 175 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ผลการตรวจเยี่ยมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ปรากฏว่าผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจากความร่วมมือโครงการผู้ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดต่อไป