ยังมาทัน! งาน SX 2022 วันนี้วันสุดท้าย แห่ชมนิทรรศการ พร้อมชิม-ช็อปคึกคัก

วันที่ 2 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 มหกรรมการแสดงสินค้าด้านความยั่งยืนที่ใหญ่สุดในอาเซียน จัดโดย 5 องค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนของไทย ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทยจำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชนหรือ จีซีบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชนหรือ เอสซีจีบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชนและ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชนระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์สิริกิติ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศตั้งแต่เปิดให้เข้างานเวลา 10.00 มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่โดยมากมากันเป็นครอบครัว ทยอยเข้าร่วมงาน SX 2022 เป็นจำนวนมาก จากการสอบถามพบว่า ต้องการมาชมนิทรรศการด้านความยั่งยืน เพราะคิดว่าประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญต่อโลกปัจจุบัน

ภายในโซนนิทรรศการ ชั้น G แบ่งเป็นโซนย่อย อาทิ “SEP Inspiration” นำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy-SEP) ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นแนวทางในการจัดงาน SX 2022 สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

ยังไปทัน! SX 2022 วันสุดท้ายคึกคัก! แห่ชมนิทรรศการ ชิม-ช้อป แน่นศูนย์สิริกิติ์ 

โซน “Better Me” นำเสนอองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน อย่างเรื่องสุขภาพ อาหาร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โซน “Better Living” ที่องค์กรชั้นนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ด้วยแนวคิดส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไปสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และโซน “Better Community” นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความเป็นเมืองอัจฉริยะ

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังต้องการมาชมและเลือกซื้ออาหารในโซน SX Food Festival ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังกว่า 100 ร้าน ทั้งสตรีทฟู้ด ภัตตาคาร โรงแรม ร้านของเชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย และมาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย มาไว้ที่ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ซึ่งจากการสำรวจพบว่า เป็นอีกโซนที่คึกคักและได้รับความนิยมอย่างมากตลอดวัน เนื่องจากมีอาหารให้เลือกหลากหลาย ทั้งอาหารไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และยุโรป

SX 2022 ยังมีโซน “Kids Zone” ที่ฮอลล์ 7 ชั้น LG ที่ครอบครัวสามารถพาบุตรหลานมาเรียนรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ ตลอดวัน รวมทั้งมีโซน “SX Marketplace” ที่ฮอลล์ 8 ชั้น LG รวบรวมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและร้านงานฝีมือกว่า 300 ร้าน มาจำหน่ายสินค้ารักษ์โลก เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าทอ ที่นำมาออกแบบเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทันสมัย เสื้อผ้าจากใยกัญชง กระเป๋าทำจากถุงปูน สอดรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ฯลฯ ทั้งยังมีตลาดต้นไม้ ซึ่ง SX Marketplace เป็นอีกโซนที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานไม่แพ้โซนอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถเดินทางมาร่วมงาน SX 2022 ที่ศูนย์สิริกิติ์ ได้ถึงเวลา 20.00 ของวันนี้ (2 ตุลาคม)