โควิด ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง รายงานโรครายสัปดาห์ เริ่มครั้งแรก 3 ต.ค.

โควิด-19 ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง รายงานโรครายสัปดาห์ เริ่มครั้งแรก 3 ต.ค.

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เพจไทยรู้สู้โควิด เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โรคโควิด-19 ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานโรคเป็นรายสัปดาห์ โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม 2565