ไทยสร้างไทย ชี้ประเทศและประชาชนไทยกำลังจะไม่เหลือโอกาสและเวลาให้เดินไปข้างหน้า

30 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย
กรณีการดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 81 ว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินในวันนี้ว่าความเป็นความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ฯ ยังไม่สิ้นสุดลงนั้น

พรรคไทยสร้างไทยมีความเห็น ดังนี้
1. พลเอกประยุทธ์ฯ คือหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ทำรัฐประหารล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และต่อมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่พลเอกประยุทธ์ฯ และคณะรัฐประหาร (คสช.) ตั้งขึ้น ตามรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ที่สถาปนาขึ้นเอง ดังนั้น พลเอกประยุทธ์ฯ จึงไม่มีความชอบธรรม ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนหลักนิติธรรมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่วันที่ทำรัฐประหาร

2. เหตุผลที่พลเอกประยุทธ์ฯ ใช้ในการยึดอำนาจ โดยสรุปคือต้องการยุติความขัดแย้งทางการเมือง โดยย้ำว่าขอเวลาประชาชนประมาณ 1 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ประเทศเดินหน้าไปได้ ทั้งหมดล้วนเป็นวาทกรรมโกหกหลอกลวง เพราะนอกจากจะใช้เวลาถึง 3 ปีกว่า จึงจัดให้มีรัฐธรรมนูญฯ 2560 แล้วแทนที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง กลับทำตัวเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง โดยเฉพาะกับฝ่ายประชาธิปไตยและร่วมมือกับฝ่ายอำนาจนิยมที่สมคบกันมา

3. พลเอกประยุทธ์ฯ จัดให้มีรัฐธรรมนูญฯ 2560 เพื่อสืบทอดอำนาจ ใช้การลงประชามติสร้างความชอบธรรม ทั้งๆ ที่เต็มไปด้วยการข่มขู่และเล่นงานคนไม่เห็นด้วย ที่ร้ายแรงยิ่งคือการ
นิรโทษกรรมการรัฐประหารและผลพวงต่างๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบังคับให้ทุกคนยอมรับว่าการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นสิ่งที่ขอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เปรียบเสมือนโจรที่ปล้นบ้านเขาแล้วบังคับให้ทุกนยอมรับว่าการปล้นของพวกตนนั้นเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. พลเอกประยุทธ์ฯ ล้มเหลวในการบริหารประเทศทุกด้าน จนนำความตกต่ำมาสู่ประเทศและความทุกข์ยากแสนสาหัสสู่ประชาชน กู้เงินประมาณ 10 ล้านล้านบาทมาโปะงบประมาณรายจ่ายในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นสูงสุดกว่า 90% ของ GDP หรือมากกว่า 14 ล้านล้านบาท การคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมโหฬารชนิดที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ทั้ง ๆ ที่โฆษณาหนักหนาในช่วงประชามติว่ารัฐธรรมนูญฯ 2560 ของตนเป็นฉบับปราบคอร์รัปชัน เอื้อประโยชน์กับทุนใหญ่และทุนพรรคพวกจนยิ่งร่ำรวยและรวยเร็ว หาประโยชน์จากรัฐราชการและงบประมาณฯ ที่มาจากภาษีประชาชนและเงินกู้อย่างไม่ละอาย มีแม้กระทั่งการฝากเด็กเป็นตำรวจ เป็นทหารเพื่อรับใช้กันส่วนตัว ทั้ง ๆ ที่ เขียนเรื่องปฏิรูปประเทศและปฏิรูปตำรวจไว้ในรัฐธรรมนูญเอง

พรรคไทยสร้างไทยขอเรียนว่า ประเทศและประชาชนไทยกำลังจะไม่เหลือโอกาสและเวลาให้เดินไปข้างหน้า เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงในทุกช่วงวัย “ตั้งแต่เกิดจนแก่” พรรคไทยสร้างไทยขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมกับพวกเราต่อสู้ผลักดันใน 2 เรื่องสำคัญขณะนี้ คือ
1. การก้าวข้ามหรือออกจากความขัดแย้งของความคิดแบบ 2 ขั้ว คืออำนาจนิยมกับประชาธิปไตยแบบครอบครัวหรือแบบสุดโต่ง ที่เดินเป็นเส้นขนานกันมานานกว่า 16 ปี อันนำความแตกแยกไปทุกหัวระแหง ทำลายความคิดและวัฒนธรรมแบบพี่น้อง การให้อภัย ความเห็นอกเห็นใจ และการแบ่งปันไปจนหมดสิ้น
2. การร่วมเร่งผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ 2560 โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชน เพื่อไม่ให้มีการสืบทอดอำนาจอีกต่อไป และเพื่อปลดปล่อยประขาชนจากการกดทับของอำนาจนิยมและรัฐราชการ ตลอดจนการสร้างพลังให้กับประชาชนในการทำมาหากิน และการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศรวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจและการคอร์รัปชัน