ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะสภากลาโหม เคาะแผนปฏิรูป-ปรับโครงสร้าง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

‘บิ๊กตู่’ เร่งเตรียมความพร้อมทุกเหล่าทัพ รองรับภารกิจป้องกันประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กลาโหม ได้ขอบคุณสมาชิกสภากลาโหมทุกคนที่ได้ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ตลอดในห้วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาโควิด การสนับสนุนรัฐบาลในด้านต่างๆ การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ

สำหรับวาระที่สำคัญในที่ประชุมวันนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบการจัดทำร่างแผนด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศในด้านความมั่นคง โดยร่างแผนปฏิบัติการราชการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2570 / ร่างแผนการปฏิรูปการจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงกลาโหม ในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2566-2570 / ร่างแผนที่รองรับด้านการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกเหล่าทัพ และระบบการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ให้สามารถรองรับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยจะต้องบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันยังได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวง การอนุญาตเกี่ยวกับยานพาหนะ ซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน และร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ เพื่อควบคุมการปล่อยสารรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย โดยจะต้องขอผ่านกรมการอุตสาหกรรมทหาร ซึ่งจะมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะเข้ากำกับดูแล