ณัฐวุฒิ ซัด กฎเหล็กกกต. มองนักการเมืองแบบฉ้อฉล ด้อยค่าปชช.แค่เหยื่อนักการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด กฎเหล็กกกต. มองนักการเมืองแบบฉ้อฉล ด้อยค่าปชช.แค่เหยื่อนักการเมือง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย เขียนข้อความวิจารณ์กฏเหล็ก กกต 180 วัน ก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง โดย ระบุว่า

กฎเหล็กกกต.นอกจากมีปัญหาเรื่องความเป็นธรรมที่ลักลั่น ระหว่างคนในรัฐบาลกับพรรคการเมืองคู่แข่งแล้ว ยังสะท้อนแนวคิดของฝ่ายอำนาจนิยมที่ด้อยค่าการเมืองในระบบ

เหมารวมนักการเมืองเป็นพวกฉ้อฉล ฉวยโอกาสหาเสียงแม้แต่งานประเพณี หรือวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป และประชาชนด้อยสติปัญญา ไม่รู้เท่าทัน ถูกหลอกให้ลงคะแนนได้ทุกช่องทาง แม้กระทั่งพวงหรีด หรือ การได้ยินชื่อนักการเมืองในงาน

องค์กรอิสระที่เป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลย์ กลายเป็นเครื่องมือของรัฐราชการ สนองตอบต่ออำนาจนอกระบบ มากกว่าส่งเสริมพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย

จิตวิญญาณของการเลือกตั้ง คือการเคารพความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม แต่กติกากลับทำให้ทั้งนักการเมืองและประชาชนแปลกแยก มีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนคนปกติไม่ได้ ถ้าการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยกติกาแบบนี้ คงไม่มีข่าวการซื้อเสียง แจกกล้วยส.ส. ซึ่งกกต.ไม่เคยจับใครได้

อยากให้กกต.ทั้ง 7 คน รวมทั้งผอ.กกต.จังหวัดทั่วประเทศ ลองปฏิบัติตัวเสมือนนักการเมือง ตามกฎเหล็กที่ประกาศไว้สัก 1 เดือน แล้วจัดประชุมสรุปบทเรียน เผื่อจะเข้าใจว่ากฎที่ออกมา เหมาะสมหรือควรปรับแก้อย่างไร