คลังเผย คนไทยลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ ใกล้ทะลุ 19 ล้านคน

คลังเผย คนไทยลงทะเบียน ‘บัตรคนจน’ ใกล้ทะลุ 19 ล้านคน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า จากการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กันยายน 2565 ยอดจำนวนคนที่มาลงทะเบียนประมาณ 18.8 ล้านคน แบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.74 ล้านคน และที่หน่วยรับลงทะเบียน 9.06 ล้านคน โดยประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ตุลาคมนี้

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ

2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน และหากข้อมูลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้