กษัตริย์ซาอุฯตั้ง ‘มกุฎราชกุมาร โมฮัมหมัด บิน ซัลมาน’ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

กษัตริย์ซาอุฯตั้ง ‘มกุฎราชกุมาร’ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอะซิซ แห่งซาอุดีอาระเบีย ทรงแต่งตั้งเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซิซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันยังแต่งตั้งเจ้าชายคาลิด พระโอรสองค์ที่ 2 ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุฯ ด้วย

เจ้าชายมุฮัมมัด องค์มกุฎราชกุมารซาอุฯ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากเดิมที่ทรงดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ทรงเป็นผู้ปกครองและผู้บริหารโดยพฤตินัยของซาอุฯ โดยเจ้าหน้าที่ซาอุฯ ระบุว่า บทบาทใหม่ของพระองค์ในฐานะนายกรัฐมนตรี สอดคล้องกับภารกิจในฐานะตัวแทนของราชอาณาจักรในการเสด็จฯเยือนต่างประเทศ รวมถึงการเป็นประธานในการประชุมระดับผู้นำต่างๆ ที่จัดขึ้นในซาอุฯด้วย

แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ซาอุฯระบุว่า องค์มกุฎราชกุมารทรงกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะผู้บริหารระดับสูงสุดเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว และบทบาทใหม่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของพระองค์ก็อยู่ในบริบทดังกล่าว

พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์ซัลมานซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กันยายน ยังได้มีการแต่งตั้งเจ้าชาอับดุลอะซิซ บิน ซัลมาน พระโอรสอีกพระองค์หนึ่งขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ขณะที่เจ้าชายฟัยศ็อล บิน ฟัรฮาน อัลซะอูด ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เช่นเดียวกับนายคาหลิด อับดุลอะซีซ อัลฟาลิฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวระบุว่า กษัตริย์ซัลมานจะยังทรงเป็นประธานในการประชุมคณรัฐมนตรีซาอุฯ ต่อไป โดยสถานีโทรทัศน์ของซาอุฯ ได้เผยแพร่ภาพที่พระองค์เสด็จฯไปเป็นองค์ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกด้วย