โพล เผยประชาชน 87.27% ไม่เอา “กัญชาเสรี” ผลสำรวจชัด “ห่วงลูกหลาน”

ผลโพล ชี้ ประชาชน 87.27% ไม่เอา “กัญชาเสรี” ผลสำรวจชัด “ห่วงลูกหลาน”

26 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,218 ตัวอย่าง จากทุกภาคของประเทศ ที่กระจายในทุกกลุ่มอายุ สำรวจความคิดเห็นในระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2565 ได้ผลการสำรวจดังนี้

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 87.27% ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายกัญชาเสรี เห็นด้วย 10.92% และไม่มีความเห็น 1.65%

และสำหรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เห็นด้วย 88.01% ไม่เห็นด้วย 10.34% ไม่มีความเห็น 1.65%

การเปิดกัญชาเสรีจะทำให้เยาวชนมีการติดยาเสพติดมากขึ้น เห็นด้วย 80.79% ไม่เห็นด้วย 17.82% และไม่มีความเห็น 14.00%

และคิดว่าการเปิดกัญชาเสรีจะมีผลเสียต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศถึง 71.02% มีผลดี 15.68% และไม่มีความเห็น 13.30%

และสุดท้ายคิดว่าการปลูกกัญชาที่บ้านเพื่อจำหน่ายจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่ ประชากรกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วย 70.53% เห็นด้วย 29.15% และไม่มีความเห็น 0.32%

https://www.ocu-sea.com/poll6.html