กัญจนา ลาออก หัวหน้า ชทพ. เปิดทางปรับ โครงสร้างพรรค-3 ต.ค.นี้ ประชุมใหญ่

กัญจนา ลาออก หัวหน้า ชทพ. เปิดทางปรับ โครงสร้างพรรค-3 ต.ค.นี้ ประชุมใหญ่ เลือก กก.บห.ชุดใหม่ ลั่น เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สู้ศึกเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้อำนวยการพรรค ชทพ. แถลงถึงการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรับโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารพรรค ชทพ. ว่า น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ลงนามในหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ชทพ. เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกจากตำแหน่ง จึงส่งผลให้กรรมการบริหารพรรค ชทพ.ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ซึ่งตามข้อบังคับพรรค ชทพ.ระบุว่าจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ

นายนิกรกล่าวว่า รวมถึงในส่วนของกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ชทพ. ในสัดส่วนของกรรมการบริหารพรรคทั้ง 4 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีกรรมการสรรหาในสัดส่วนของหัวหน้าสาขาพรรคทั้ง 4 สาขา และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วย

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา

นายนิกรกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ชทพ. เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. 65 เวลา 08.00 น. ห้องแกรนด์ A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการอำนวยการขึ้นใหม่อีก 1 คณะ จากที่มีอยู่เดิม 5 คณะ

การประชุมใหญ่ในวันดังกล่าวจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคหลายข้อ และที่สำคัญซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ครั้งใหญ่ คือการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริหารพรรค ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพรรค ชทพ.สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ที่จะมีขึ้น