‘แสวง’ นัดถก กกต.ทั่วประเทศ แจงแนวปฏิบัติกฎเหล็ก 180 วัน

“แสวง” นัดถก กกต.ทั่วประเทศ แจงแนวปฏิบัติกฎเหล็ก 180 วัน กำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนกลาง-ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 กันยายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เรียกประชุมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กกต.จว.) ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยจะมีการชี้แจงเพื่อให้ กกต.จังหวัดแต่ละจังหวัดได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และชี้แจงพรรคการเมืองให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งเรื่องของการติดป้าย การร่วมงานประเพณี งานศพ กิจกรรมต่างๆ ว่า สิ่งไหนทำได้หรือไม่ได้ เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วง 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบที่ กกต.กำหนดไว้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เลขาธิการ กกต.ได้ให้สัมภาษณ์ แต่ปรากฏว่ายังมีข้อข้องใจ และยังไม่ตรงกันในเรื่องการปฏิบัติระหว่าง กกต.กลาง และ กกต.จังหวัด จึงจะประชุมเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจน เพราะ กกต.จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยว่าเรื่องใดทำได้หรือไม่ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบการทำงาน ประกอบกับก่อนหน้านี้มีเสียงสะท้อนจากบรรดานักการเมือง และ ส.ส.ที่วิพากษ์วิจารณ์ ว่า กกต.จังหวัดในแต่ละจังหวัดได้ให้คำชี้แจงต่อ ส.ส. ปรากฏว่าไม่ตรงกับ กกต.ส่วนกลาง