ไทยพร้อม เจ้าภาพเอเปค คัดเมนูเด็ดทุกภูมิภาค-เชฟชื่อดังรังสรรค์ เสิร์ฟผู้นำ-คู่สมรส

ไทยพร้อม เจ้าภาพเอเอเปค 18-19 พ.ย.นี้ เปิดวัตถุดิบโดดเด่นจากทุกภูมิภาค รังสรรค์เมนูอาหารโดยเชฟชื่อดัง คุมเข้มความปลอดภัย ชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

วันที่ 26 ก.ย. 65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 นี้

นายอนุชา กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมกันเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ของไทยอย่างแข็งขัน โดยด้านการรักษาดูแลความปลอดภัย ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝึกซ้อมแผนแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤต และการเผชิญเหตุ รองรับการประชุมเอเปค 2565 ในช่วงวันที่วันที่ 16 – 20 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการซักซ้อมยุทธวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

นายอนุชา กล่าวว่า ส่วนของงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และคู่สมรส ซึ่งจะมีขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือ ได้มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ พร้อมคัดเลือกวัตถุดิบ และเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่มีความเป็นเลิศในรสชาติตามตำรับไทยแท้ มีความสร้างสรรค์

นายอนุชา กล่าวว่า และใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นมีคุณภาพจากทุกภูมิภาคของไทย อาทิ ผักออแกนิคจากวิสาหกิจชุมชนทั่วทุกภาคของเมืองไทย ไก่ฟ้าโครงการหลวง กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต ไข่เป็ดไล่ทุ่งเมืองสุพรรณบุรี เกลือเมืองเพชร กุ้งแม่น้ำอยุธยา ไก่บ้านออแกนิคจากนครปฐม ไข่ปลากุเลาแดดเดียวจากปัตตานี เนื้อโคขุนจากสหกรณ์โพนยางคำสกลนคร ข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้ และยอดกาแฟเมืองน่าน โดยเมนูอาหารจะได้รับการรังสรรค์โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 APEC Presenters

นายอนุชา กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการนำผลิตภัณฑ์ งานศิลปหัตถกรรมไทย จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาใช้ในการตกแต่งโต๊ะอาหาร ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นร่วมกันเตรียมความพร้อมประเทศไทยในทุกด้าน สู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายอนุชา กล่าวว่า โดยพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสม สมเกียรติเต็มภาคภูมิ และสอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ไทยผลักดันในการเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งผสมผสาน นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ของดีประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับนานาชาติ

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ โดยได้มีการเตรียมแผนรองรับหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด และขอให้ประชาชนทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยมิตรภาพที่ดี เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ของไทยจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี