ก้าวไกล ติวเข้มทีมงานทั่วประเทศ ให้ความรู้เรื่องคุกคามทางเพศ

ก้าวไกล ติวเข้มปัญหาคุกคามทางเพศ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยกตัวอย่าง การคุกคาม การนิยามทางเพศ ไปจนถึงความหลากหลายของเพศ หวังเตรียมความพร้อม อบรมความรู้ระดับสากลให้กับทีมงาน

 

วันที่ 25 กันยายน 2565 พรรคก้าวไกล จัดกิจกรรมสัมนาเครือข่ายพรรคก้าวไกล ติวเข้มยุทธศาสตร์สู้ศึกเลือกตั้งแก่ทีมจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม อารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต โดยมีการอบรมหัวข้อ “Gender Equality fo Politician” หรือความเสมอภาคทางเพศสำหรับนักการเมือง โดยมี ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้แก่เครือข่ายจังหวัด จากทั้ง 77 จังหวัด สืบเนื่องจากปัญหาพาดพิงกรณีการคุกคามทางเพศในช่วงที่ผ่านมา พรรคก้าวไกลตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมองว่าพื้นที่การเมืองควรจะเป็นที่ปลอดภัยจากปัญหาการคุกคามทางเพศ จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายความรู้และถอดบทเรียน โดยหวังว่าการถอดบทเรียนครั้งนี้ จะช่วยสร้างพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงการเมืองสร้างสรรค์ได้ในอนาคต

ธัญวัจน์ เริ่มต้นการบรรยายด้วยการทำความเข้าใจระดับพื้นฐานของปัญหาทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเหมารวมทางเพศ ความคิดชายเป็นใหญ่ ไปจนถึงการนิยามเรื่องเพศ เพื่อให้ภาพความหลากหลายที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ธัญวัจน์ กล่าวว่า โมเดลทางเพศไม่ได้มองแค่สรีระและเพศกำเนิดอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของความคิดและการนิยาม ไปจนถึงการแสดงออกทางเพศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ มีวิธีปฏิบัติที่ไม่ซับซ้อนเลย หากเขาแสดงออกแบบไหน ก็ปฏิบัติกับเขาตามนั้น
.
ธัญวัจน์ พยายามย้ำถึงหลักความถูกต้องและความเป็นสากลว่า ในฐานะที่ตนที่ทำงานการเมือง ขอให้ระมัดระวัง และคำนึงถึงความถูกต้องเสมอ และต้องเข้าใจว่าการเมืองต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคน
.
“การคุกคามทางเพศ มีหลายรูปแบบทั้งการสื่อสาร ทางกายภาพ และอยากให้ทุกคนระวังท่าทีให้ถูกต้องและไม่ล้ำเส้นหรือคุกคามฝั่งตรงข้าม”
.
ธัญจวัจน์ ได้ทิ้งท้ายว่าการตระหนักรู้ทางเพศเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การยอมรับเพศต่างๆ เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม และนอกจากการบรรยายดังกล่าว เครือข่ายและทีมจังหวัดของพรรคก้าวไกล ยังได้ร่วมเวิร์กช็อป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เคยถูกคุกคามทางเพศ และถูกด้อยค่าด้วยวาจาอีกด้วย