‘องอาจ’ ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้งส.ส.

‘องอาจ’ ชง กกต. ตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ตอบข้อสงสัยกฎเหล็กเลือกตั้งส.ส. ย้ำ ขอให้ทำหน้าที่อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

 

วันที่ 25 กันยายน นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ว่า ในส่วนของพรรคปชป. พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งและระเบียบของ กกต. และเชื่อว่าทุกพรรคการเมืองก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่ออกมา

แต่ที่หลายพรรคการเมืองออกมาตั้งคำถามถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามระเบียบนั้น เพราะยังมีความไม่แน่ใจถึงการทำตามระเบียบว่าเรื่องไหนทำได้หรือทำไม่ได้ แค่ไหน อย่างไร จึงขอเสนอให้ กกต. ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้พรรคการเมืองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 3 ข้อ ดังนี้ 1.ขณะนี้พบว่า คำชี้แจงของ กกต.ในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีหลายเรื่องที่ไม่ตรงกัน และคำชี้แจงบางเรื่อง กกต.ในบางจังหวัดชี้แจงคลาดเคลื่อนไปจาก กกต.กลาง จึงขอให้ กกต.ทำข้อสรุปแนวทางปฏิบัติให้ กกต.ทุกระดับชี้แจงให้ตรงกันทั่วประเทศ

นายองอาจ กล่าวต่อว่า 2.เนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะฝ่ายการเมืองเท่านั้น ยังมีหน่วยงานราชการ องค์กร บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความไม่แน่ใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย กกต. จึงควรตั้งศูนย์ประสานงานหรือคอลเซ็นเตอร์พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อทุกฝ่ายจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และ 3.กกต.ต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ กระทรวง องค์กร บุคคล ทั้งในระดับท้องถิ่น ท้องที่ ภูมิภาค และประชาชนอย่างตรงไปตรงมา เท่าเทียมกัน ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การมีระเบียบและกฎหมายเลือกตั้งออกมาบังคับใช้ ก็เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม องค์กรที่บังคับใช้กฎหมาย คือ กกต. ถือเป็นหัวใจสำคัญส่วนหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม จึงขอให้ กกต. ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง เท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยทำให้การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป