พลเอก ประวิตรฯ ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีณรงค์ สั่งการให้จังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือ

พลเอก ประวิตรฯ ห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีณรงค์ สั่งการให้จังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือ
พร้อมตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เบื้องต้นมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือแล้ว 147 ชุด
.
วันนี้ (23 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี ในการมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายบุญเลี้ยง เรียมทอง นายอำเภอศรีณรงค์ นางสาวธนิสร มหรรทัศนพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมมอบสิ่งของ
.
นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอศรีณรงค์ เกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันและมีปริมาณฝนจำนวนมาก ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ สร้างความเสียหายในวงกว้างเป็นพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแวง ตำบลศรีสุข ตำบลณรงค์ และตำบลตรวจ จำนวน 34 หมู่บ้าน มีครัวเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 505 ครัวเรือน รวมพื้นที่กว่า 3,318 ไร่ ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและมีความห่วงใยผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอศรีณรงค์ จึงได้สั่งการให้ทางจังหวัดเป็นผู้แทนในการมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จำนวน 147 ชุด นอกจากนี้ ได้สั่งการให้นายอำเภอศรีณรงค์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จิตอาสา และภาคีเครือข่ายเร่งให้ความช่วยเหลือในด้านการสัญจร และอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พร้อมทั้งได้ประสานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่จุดเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการไฟดูดแก่ผู้สัญจรไปมาบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง
.
นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบัน เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้ว ยกเว้นบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านน้อย วัดประดิษฐ์พุทธางกูร ต.ตรวจ และแปลงนาข้าวบางส่วน โดยทางโรงเรียนบ้านน้อย ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ ได้ทำการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวในระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2565 โดยคาดการณ์ว่าในวันที่ 29 กันยายน นี้ สถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายทั้งหมด สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดสุรินทร์ได้สั่งการให้ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง