เริ่มถก UNGA ‘ดอน’ ขึ้นกล่าว 24 ก.ย. ชูโมเดลบีซีจี มุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs

เริ่มถก UNGA ‘ดอน’ ขึ้นกล่าว 24 ก.ย. ชูโมเดลบีซีจี มุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs

 

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (UNGA) ครั้งที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำทีมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม ซึ่งภาพรวมในช่วงแรกจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของระดับผู้นำประเทศ ที่ต่างแสดงความกังวล ต่อปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับทั่วโลกจากสภาวะโลกร้อน และเรียกร้องให้แต่ละประเทศรวมถึงสหประชาชาติ ได้ดำเนินการ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ขณะที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประะทศ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งนี้ จะมีกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลง ในช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน โดยไทยให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โมเดลเศรษฐกิจบีซีจีเพื่อช่วยแก้ไขปัจจุบันร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศและสหประชาชาติ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ภายในปี ค.ศ.2030 และแสวงหาความร่วมมือในการก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม

ทั้งนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นายธานี กล่าวว่า ประเทศไทยมีบทบาทโดดเด่น ติดอันดับ 6 ของโลกด้านมาตรฐานนโยบายสุขภาพ จึงเป็นตัวอย่าง และบทเรียน ที่จะนำมาแบ่งปันกับประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด ไม่ให้เกิดการล็อกดาวน์กลับขึ้นมาอีก ซึ่งกรณีนี้เหล่านี้นอกจากในวงประชุมของสหประชาชาติ ยังเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในการประชุมเอเปค ที่ไทยจะเจ้าภาพในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย