กทม.เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 ย้ำพร้อมร่วมมือ-นำเอไอขับเคลื่อนสังคม

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ เปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 ย้ำ กทม. พร้อมร่วมมือและนำ AI ขับเคลื่อนสังคมให้เห็นผลจริง

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 65 ที่ผ่านมา นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” และมอบรางวัลให้ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Junior 2022 และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน KidBright OnStage 2022

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย AI ก็กำลังขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร (กทม.) ด้วย ทั้ง AI Robotics และเทคโนโลยีมีความสำคัญกับการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ มี 3 เรื่อง คือ

1. AI Robotics กำลังช่วยให้ประสิทธิภาพของเมืองดีขึ้น จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีการใช้ทราฟฟี่ฟองดูว์ การใช้เซ็นเซอร์ดูระดับน้ำ ในทราฟฟี่ฟองดูว์มีการถ่ายรูปและ AI ช่วยวิเคราะห์ว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาด้านไหน ได้ความร่วมมือจากอาจารย์หลายท่าน มีโจทย์อีกมากมายที่ AI และนักวิชาการสามารถร่วมมือได้

2. โอกาสและความเหลื่อมล้ำ กทม. มี 437 โรงเรียน มีนักเรียนประมาณ 270,000 คน มีเด็กนักเรียนอีกมากมายที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในเชิง Robotics หรือว่า AI และโครงการ AI/Robotics for All ก็มีโครงการ เช่น KidBright ที่สามารถนำเข้าสู่โรงเรียนได้ ถ้าสามารถ AI Robotics หรือเรื่องเหล่านี้เข้าสู่โรงเรียนได้ จะเป็นโอกาสของเด็กและเยาวชนนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้ด้วย

3. การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดึงดูดคนเก่งเข้ามาอยู่ในเมือง เชื่อว่าคนที่อยู่ในแวดวง AI Robotics มีโอกาสทางสังคมโลกเยอะมาก หลายคนสามารถเลือกประเทศ เลือกเมืองที่จะอยู่ได้ กทม. ต้องพัฒนาว่าทำอย่างไรจะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญหรือคนเก่งด้านต่าง ๆ เข้ามา โครงการ AI/Robotics for All จะสามารถทำให้คนเก่ง ๆ เข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น

“กทม. มีการขับเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยีและ AI มีการตั้งคณะกรรมการ Open Bangkok ดูแลเรื่อง Open Data และ Open Innovation เชื่อว่า บพค. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีผู้เชี่ยวชาญ มีนักเรียนที่มีความรู้มากมาย อาจร่วมมือกันนำโจทย์ที่ กทม. มีอยู่จริง เช่น จราจร ฝุ่นละออง ซึ่งเป็นโจทย์ที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จริงในอนาคต” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

สำหรับงาน AI Robotics for All Expo 2022 “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้หน่วยงาน อาทิ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 เขตห้วยขวาง

ภายในงานนี้มีการนำผลงาน AI มาประชันอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงนำผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลมาแสดงให้ประชาชนได้เรียนรู้ โดยประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 1. AI ไทยสามารถ 2. [email protected] หรือ KidBright 3. Super AI Engineer 4. FIBO Robotics for All 5. SMART AGRICULTURALROBOT CONTEST โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา มีความสนใจการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการเกษตร ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.aiforall.or.th/article/activity/airoboticsforall-expo2022/