‘ทิพานัน’ อัด ‘เพื่อไทย’ ชู ‘ทักษิณ’ นักโทษหนีคดีหาเสียงแลนด์สไลด์ ระวังถูกยุบพรรค

‘ทิพานัน’ อัด ‘เพื่อไทย’ ชู ‘ทักษิณ’ นักโทษหนีคดีหาเสียงแลนด์สไลด์ ระวังถูกยุบพรรค

เมื่อวันที่ 15 กันยายน น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวใน ClubHouse ชี้นำให้เลือกพรรคเพื่อไทย (พท.) แลนด์สไลด์ 2 สมัย และพูดถึงนโยบายค่าแรงต่างๆ ว่า นายทักษิณ ได้พยายามพูดจาสั่งการพรรค พท. มาโดยตลอดต่างกรรมต่างวาระ ล่าสุดทำเหมือนเป็นหัวคะแนน ช่วยหาเสียงให้กับพรรค พท. จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าพรรค พท. มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการหาเสียงในครั้งนี้หรือไม่

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ถึงแม้ในหลายครั้งพรรค พท. มักจะอ้างว่าเป็นสิทธิของนายทักษิณ และไม่สามารถห้ามให้นายทักษิณแสดงความเห็นชี้นำได้ แต่เท่าที่ติดตามสถานการณ์ที่ผ่านมา ไม่มีครั้งใดเลยที่กรรมการบริหารพรรค พท. จะแสดงถึงการไม่สนองตอบ หรือแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่าไม่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของนายทักษิณ และในช่วงโค้งแรกการหาเสียงครั้งนี้ก็เช่นกัน

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า พรรค พท. ต้องเคารพกฎหมาย และต้องทำความเข้าใจว่า เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงครอบงำ ชี้นำการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองขัด พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 ที่ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า การห้ามดำเนินการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำนั้น กำหนดห้ามการกระทำของ “ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมือง” ซึ่งนายทักษิณขาดคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 9 และมาตรา 24 เช่น เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปี เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. นายทักษิณจึงเข้าข่ายทั้งไม่ใช่สมาชิกพรรค พท. ถือเป็นคนนอก แถมพ่วงท้ายว่าเป็น นักโทษหนีคดีด้วย ซึ่งการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว มีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค เป็นเวลา 10 ปี ขณะที่ผู้ครอบงำพรรคก็มีโทษจำคุก เป็นเวลา 5 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพรรค

“เชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ต้องการตระกูลที่คอร์รัปชั่นมาบริหารประเทศ จึงอยากทราบจุดยืนของพรรค พท. ว่า ชัดเจนใช่หรือไม่ที่จะใช้นายทักษิณ นักโทษคดี มาหาเสียงแลนด์สไลด์ให้พรรคการเมือง โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของพรรค พท. มีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับคำประกาศต่างๆ ของนายทักษิณหรือไม่ สิ่งสำคัญที่สุด พรรค พท. ควรต้องเคารพกฎหมาย ควรเคารพประชาชน ไม่เอานักโทษโกงชาติมาเป็นแบบอย่างให้ลูกหลาน ไม่เอาคนที่มีประวัติคอร์รัปชั่นมาหาเสียงนโยบายพรรค” น.ส.ทิพานันกล่าว