ศาลปกครองสูงสุด ได้เพิกถอนคำสั่งปลด ‘สมชาย วงศ์สวัสดิ์’ จากปลัดแรงงาน

วันที่ 14 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ยื่นฟ้องกระทรวงแรงงาน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงแรงงาน (อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน), คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-5 กรณีปลดพ้นตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน อ้างว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ต่อมาศาลได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งปลดนายสมชาย จากปลัดกระทรวงแรงงาน โดยศาลชี้ ป.ป.ช.ไม่มีอำนาจไต่สวนชี้มูลความผิดฐานประมาทเลินเล่อ