ลูกหนี้ กยศ. เฮ! สภาฯ มีมติเห็นชอบ ผู้กู้ยืมเงินไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

สภาฯ ลงมติ เห็นชอบ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 เสียง โดยจะชำระเงินคืนกองทุนทั้งจำนวนหรือผ่อนชำระก็ได้

 

วันที่ 14 ก.ย.2565 เมื่อเวลา 12.15 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ…. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมวันที่ 31 ส.ค. หลังจากที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร้อยละ 0.25 แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่า จะไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า

โดยที่ประชุมวันนี้ เป็นการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยกลุ่มใด เนื่องจากมีการสงวนความเห็นไว้ถึง 6 กลุ่ม โดยกลุ่มพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และกลุ่มนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ขอถอน จึงทำให้เหลือ 4 กลุ่มที่ต้องลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ สงวนความเห็นว่า ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย โดยจะชำระเงินคืนกองทุนทั้งจำนวนหรือผ่อนชำระก็ได้ ตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุนกำหนด

กลุ่มที่ 2 นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ สงวนความเห็นให้ผู้กู้ยืมเงินจ่ายดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 กลุ่มที่ 3 นายจุมพล นิติธรางกูร กฤษฎีกา ในฐานะกมธ.เสียงข้างน้อย และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน กยศ. สงวนให้คงตามร่างเดิม คือ ให้เก็บดอกเบี้ยร้อยละ 2 และเก็บเบี้ยปรับล่าช้า ร้อยละ 1

กลุ่มที่ 4 ของน.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พร้อมคณะ สงวนความเห็นให้เก็บดอกเบี้ย ร้อยละ 1 และเก็บเบี้ยปรับล่าช้า ร้อยละ 1 ต่อปี แต่ให้เริ่มชำระเมื่อผู้กู้ยืมมีเงินได้พึงประเมินเพียงพอจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมงถกเถียงถึงรูปแบบการลงมติว่า จะลงมติทีละฉบับ หรือลงมติแยกเป็นกลุ่ม ระหว่างกลุ่มเก็บดอกเบี้ยกับกลุ่มไม่เก็บดอกเบี้ย กระทั่งเวลา 12.55 น. ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับกลุ่มของนายอุบลศักดิ์ ด้วยคะแนน 218 ต่อ 109 งดออกเสียง 53 ไม่ออกเสียง 1 เสียง ที่ผู้กู้ยืมเงินกยศ.ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย