ศาลรธน. นัดชี้ชะตา ‘ประยุทธ์’ ปมวาระนายกฯ 8 ปี ศุกร์ที่ 30 ก.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลง ลงมติ ปมวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ประยุทธ์ วันที่ 30 ก.ย.นี้ เผยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยครบถ้วน

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2565 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมวาระที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่

หลังจากได้รับเอกสารสำเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ครั้งที่ 501 วันที่ 11 ก.ย. 2561 ซึ่งมีวาระการประชุม รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ 500 วันที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไขจากเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อวานนี้(13ก.ย.)

ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการได่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันที่ 30 ก.ย. เวลา 15.00 น. ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ