“นฤมล” ชี้ทางรอดคนมีหนี้นอกระบบ แนะพึ่งสินเชื่อรัฐ หลีกกับดักความยากจน

“นฤมล”ชี้ทางรอดคนมีหนี้นอกระบบ แนะพึ่งสินเชื่อรัฐหลีกกับดักความยากจน

 

วันที่ 14 กันยายน 2565 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหนี้นอกระบบที่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักกับดักความยากจนของคนไทย โดยมีปัจจัยหลักที่ประกอบด้วย

1. คนที่มีหนี้นอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว เข้าไม่ถึงเงินกู้ธนาคาร
2. ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่สูงมาก ทำให้ผู้กู้รับภาระผ่อนชำระไม่ไหว หันไปหาเงินกู้นอกระบบเพิ่มมาชำระหนี้เดิม

จริงอยู่ที่ทุกฝ่ายบอกว่า ต้องเริ่มแก้ที่ตัวผู้กู้ ที่ควรวางแผนการใช้จ่ายของตนไม่ให้เกินรายได้ แต่ผู้มีรายได้น้อยส่วนมาก ไม่ได้มีรายรับคงที่ หรือคาดการณ์ได้ในทุกเดือน เช่น เกษตรกร ที่มีรายได้ตามฤดูกาลและแปรผันตามราคาสินค้าเกษตร หรือ คนทำอาชีพรับจ้าง ที่รายได้มีความผันผวนสูง เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายจำเป็นบางห้วงเวลา จึงจำเป็นต้องกู้ยืม เกษตรกรจำนวนมาก ต่างก็กู้เงินเพื่อไปลงทุนทำการเกษตรนั่นเอง ขายผลผลิตได้เงินแล้ว จึงนำมาใช้หนี้ วนเป็นวัฎจักรเช่นนี้

หากยังมีความจำเป็นต้องกู้เงิน อยากย้ำหรือแนะนำให้พยายามใช้สินเชื่อจากธนาคารของรัฐ เช่น ออมสิน ธกส ต่างก็มีโครงการสินเชื่อช่วยแก้หนี้นอกระบบแบบครบวงจร ซึ่งมาตรการระยะหลังมีการผ่อนปรนมาดพอสมควรเพื่อช่วยเหลือผู้กู้

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และกระทรวงการคลัง ได้พยายามเข้าไปกำกับดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนาโนไฟแนนซ์ และพิโกไฟแนนซ์ โดยกำหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 36% ต่อปี เพื่อหลีกเลี่ยงเงินกู้ดอกเบี้ยโหด

สามารถเข้าไปดูผู้ให้บริการสินเชื่อได้ตามลิงค์
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ https://www.1213.or.th/App/MCPD/ProductApp/NanoFinance
สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ https://1359.go.th/picodoc/