สมชัย เปิดรายได้ ‘มีชัย’ ร่างรธน.ฟันเบี้ยประชุม4.5 ล้าน – เก้าอี้คสช.ได้อีกเกือบ 7 ล้าน

‘สมชัย’ เปิดรายได้ ‘มีชัย’ ร่างรธน.ฟันเบี้ยประชุม 4.5 ล้าน – นั่งเก้าอี้คสช. ได้อีก รวม 6.95 ล้านบาท

 

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง เขียนข้อความทางเฟซบุ๊ก แสดงความเห็น เรื่องเบี้ยประชุมของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดย ระบุว่า เพราะเบี้ยประชุม ไม่ต้องเสียภาษี

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ประชุมครั้งสุดท้ายครั้งที่ 501 วันที่ 11 กันยายน 2561 มีเวลาในการทำงานรวม 2 ปี 11 เดือน

ประชุม 501 ครั้ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 9,000 บาท ตามพระราชกฤษฎีกา ที่ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เบี้ยประชุมเฉพาะนายมีชัย จึงเป็นเงินรวมประมาณ 4.5 ล้านบาท ซึ่งไม่ต้องไปรวมกับเงินเดือนที่ต้องเสียภาษี
ส่วนเงินเดือนของนายมีชัยนั้น ได้เงินเดือนในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เดือนละ 119,920 บาท ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 รวม 58 เดือน รวมเป็นเงิน 6.95 ล้านบาท

การเสียภาษีที่ครอบคลุมเฉพาะเงินเดือน จึงอยู่ในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 25 แต่หาก กรธ. รับเป็นเงินเดือน ไม่รับเบี้ยประชุม อัตราภาษีก้าวหน้าในส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป จะเสียในอัตราร้อยละ 30

คนรู้กฎหมาย จึงรู้ว่าอะไรสมควร อะไรไม่สมควร