สมาคมร้านยาวอนรัฐทลายคอขวด จ่ายยาต้านไวรัสโควิดได้เอง ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์