พระดำรัสครั้งแรก กษัตริย์ชาร์ลสที่ 3 ย้ำพระราชปณิธาน มุ่งมั่นรับใช้ประชาชน ตั้ง ‘วิลเลียม’ เจ้าชายแห่งเวลส์

กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงมีพระดำรัสครั้งแรกในฐานะประมุขพระองค์ใหม่ เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน ตามเวลาในกรุงลอนดอน โดยพระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะอุทิศตนเพื่อทำงานรับใช้ประชาชน เช่นเดียวกับที่พระราชมารดาของพระองค์ทรงปฏิบัติมาตลอดรัชสมัย

กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ได้เริ่มต้นพระดำรัสด้วยการกล่าวเชิดชูพระมารดาของพระองค์ที่ได้ทรงอุทิศชีวิตในการรับใช้ประเทศชาติ ทรงมีความรักในประเพณีควบคู่ไปกับความไม่หวาดกลัวที่จะโอบรับความก้าวหน้าซึ่งทำให้สหราชอาณาจักรกลายเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ ความรัก ความศรัทธา และความเคารพต่อสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้พระองค์ได้กลายมาเป็นจุดเด่นในรัชสมัย

ข้าพเจ้าขอยกย่องความทรงจำของแม่และให้เกียรติชีวิตที่ทุ่มเทกับการรับใช้ของพระองค์ ข้าพเจ้าทราบดีว่าการจากไปของพระองค์ทำให้หลายคนเศร้าเสียใจ และข้าพเจ้าขอแบ่งปันความรู้สึกสูญเสียที่เกินจะวัดได้กับพวกท่านทุกคน

เมื่อพระราชินีเสด็จขึ้นครองราชย์ อังกฤษและโลกยังเผชิญกับความขาดแคลน รวมถึงผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังใช้ชีวิตตามอนุสัญญาในสมัยก่อน

ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นสังคมของเรากลายเป็นสังคมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อ สถาบันต่างๆ ของรัฐเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทั้งหมดก็ทำให้ประเทศของเราซึ่งข้าพเจ้าภาคภูมิใจมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง

ค่านิยมของเรายังคงอยู่และยังต้องคงอยู่ตลอดไป เช่นเดียวกับบทบาทและหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังคงอยู่ รวมถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่มีต่อนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ ที่ศรัทธาของข้าพเจ้าหยั่งรากลึก

ข้าพเจ้าจะรับใช้พวกท่านเช่นเดียวกับที่พระราชินีทรงทำด้วยความทุ่มเทอย่างไม่ลดละ บัดนี้ข้าพเจ้าได้สัญญากับตนเองอย่างจริงจังว่าจะทำเช่นนั้นตลอดช่วงเวลาที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อรักษาหลักการตามรัฐธรรมนูญที่เป็นหัวใจแห่งชาติของเรา

ไม่ว่าท่านจะอาศัยอยู่ที่ใดในสหราชอาณาจักร หรือในอาณาจักรและดินแดนต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าภูมิหลังและความเชื่อของพวกท่านจะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าจะพยายามรับใช้ทุกคนด้วยความภักดี ความเคารพ และความรัก ดังที่ข้าพเจ้าได้ทำมาตลอดชีวิต

แน่นอนว่าชีวิตของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อข้าพเจ้ารับหน้าที่ใหม่ ข้าพเจ้าจะไม่สามารถที่จะให้เวลาและพลังกับงานองค์กรการกุศล รวมถึงประเด็นที่ข้าพเจ้าให้ความห่วงใยอย่างลึกซึ้ง แต่ข้าพเจ้าทราบดีว่างานที่สำคัญเหล่านี้จะดำเนินต่อไปในมือที่เชื่อถือได้ของผู้อื่น

นี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าวางใจที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยความรักจากคามิลลา ภริยาผู้เป็นที่รัก ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อรับใช้สาธารณะอย่างซื่อสัตย์ ตั้งแต่การอภิเษกสมรสของเราเมื่อ 17 ปีที่แล้ว เธอจะกลายเป็นสมเด็จพระราชินีของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าเธอจะนำมาซึ่งข้อเรียกร้องภายใต้บทบาทใหม่ และการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อหน้าที่ ซึ่งข้าพเจ้าต้องพึ่งพาเป็นอย่างมาก

ข้าพเจ้าจะแต่งตั้งวิลเลียมเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์คนใหม่ เมื่อมีแคทเธอรีนอยู่เคียงข้าง เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์คนใหม่ของเราจะคอยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้นำการพูดคุยระดับชาติของเรา เพื่อช่วยนำประเด็นที่ไม่ได้รับความสำคัญที่ชายขอบมาสู่จุดศูนย์กลาง ที่ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือที่สำคัญต่อไปได้

ข้าพเจ้าขอแสดงความรักต่อเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน ในขณะที่พวกเขายังคงสร้างชีวิตของตนเองอยู่ในต่างแดน

ความโศกเศร้าจะทำให้เราจดจำและดึงความเข้มแข็งจากแสงสว่างที่พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เห็น ในนามของทุกคนในครอบครัว ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างจริงใจที่สุดสำหรับการแสดงความเสียใจและการให้การสนับสนุนของพวกท่าน ซึ่งมีความหมายกับข้าพเจ้ามากกว่าที่จะแสดงออกได้

และสำหรับแม่ที่รักของข้าพเจ้า เมื่อแม่เริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไปพบกับพ่อผู้ล่วงลับ ข้าพเจ้าอยากพูดด้วยถ้อยคำเรียบง่ายว่า ขอบคุณ

ขอบคุณสำหรับความรักและการอุทิศตัวให้กับครอบครัวของเรา และครอบครัวของชาติ ที่แม่รับใช้อย่างแข็งขันตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ขอให้การเดินทางไปกับทูตสวรรค์ช่วยขับขานบทเพลงให้แม่ได้พักผ่อน