อึ้ง! ประชุม กรธ.มีแค่บันทึก-ไม่มีรายงานถอดทุกคำพูด เหตุ ‘มีชัย’ สั่งไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ชวเลข

เผยสนง.เลขาธิการสภาฯมีแค่บันทึกประชุม กรธ.ช่วงทำความมุ่งหมายของรธน.60 ไม่มีรายงานชวเลขถอดทุกคำพูด เหตุ “มีชัย” สั่งไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ชวเลข เพราะผ่านขั้นตอนการทำรัฐธรรมนูญแล้ว

 

วันที่ 9 ก.ย.2565 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ครั้งที่ 501 วันที่ 11 ก.ย. 2561 ซึ่งมีวาระการประชุม รับรองการประชุมครั้งที่ 500 วันที่ 7 ก.ย. 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุม และรายงานการประชุมตรวจทานแล้วโดยไม่มีการแก้ไข ให้จัดส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 13 ก.ย. นั้น

มีรายงานข่าวจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกรธ. แจ้งว่า การประชุมของกรธ. ในช่วงที่ทำความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ทำรัฐธรรมนูญ 2560 แล้วเสร็จนั้น พบว่ามีเพียงการทำบันทึกการประชุมเท่านั้น ไม่มีรายงานการประชุมที่ใช้เจ้าหน้าที่ชวเลขดำเนินการบันทึกจดคำพูดทุกตัวอักษร เนื่องจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานกรธ. ระบุว่าไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ชวเลข เพราะผ่านขั้นตอนการทำรัฐธรรมนูญแล้ว

ส่วนกรณีที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประชุมกรธ. ครั้งที่ 500 ซึ่งนายมีชัย ระบุในคำชี้แจงที่ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า เป็นการจดรายงานที่ไม่ครบถ้วน และสรุปตามความเข้าใจของผู้จด อีกทั้งกรธ. ยังไม่ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้น รายงานข่าวแจ้งว่า ในบันทึกการประชุมกรธ. ครั้งที่ 501 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2561 มีคำยืนยันว่าผ่านการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุม โดยคณะอนุกรรมการฯ ที่มีนายอภิชาต สุขัคคานนท์ อดีตกรธ. ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ซึ่งคณะดังกล่าวมีนายสุพจน์ ไข่มุกด์ เป็นรองประธานกรธ. คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่อนุกรรมการตรวจบันทึกการประชุมด้วย

“หากบันทึกการประชุมของกรธ. ครั้งที่ 500 ทำไม่ถูกต้องตามที่นายมีชัยระบุในคำชี้แจงที่ให้ต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายสุพจน์ที่ร่วมเป็นอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมฯ ต้องทักท้วงและท้วงติงก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมกรธ. พิจารณาแล้ว เนื่องจากในบันทึกการประชุมกรธ. ครั้งที่ 500 นั้นมีการจดบันทึกและรายงานการแสดงความคิดเห็นของนายสุพจน์ไว้คู่กับนายมีชัยด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับบันทึกการประชุมนั้นเป็นเอกสารที่เผยแพร่ได้ ในห้องสมุดรัฐสภา และอดีตกรธ.ทุกคน จะมีบันทึกการประชุมทุกนัดไว้คนละหนึ่งฉบับ” รายงานข่าว ระบุ