‘ชัชชาติ’ ควง 3 ผอ.เขต นำร่อง เปิดโครงการ ‘ไม่เทรวม’ พร้อมรถขยะแบบใหม่

‘ชัชชาติ’ ควง 3 ผอ.เขต นำร่อง เปิดโครงการ ‘ไม่เทรวม’ พร้อมรถขยะแบบใหม่

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์อาหารสวนลุมพินี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ บุตรชาย, นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าฯกทม. ,นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม., นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม., นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. และคณะผู้บริหารกทม. เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “ไม่เทรวม” พร้อมเปิดตัวรถขยะแบบใหม่ซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บเศษอาหาร โดยมีแขกรับเชิญคือ แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2022 พร้อมคณะ Miss Earth 2022 และในงานนี้มีการให้ประชาชนที่สนใจร่วมงานลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

นอกจากนี้ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรมหลายคน อาทิ สิงห์ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรชื่อดัง , อัด อวัช รัตนปิณฑะ นักแสดง และท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

ต่อมาเวลา 09.40 น. นายชัชชาติได้ทำการเปิดตัวรถขยะรูปแบบใหม่ โดยเปิดผ้าคลุมร่วมกับแอนนา และติดสติ๊กเกอร์คำว่า ‘ไม่เทรวม ไม่เทรวม ไม่เทรวม’ ที่รถขยะ

นอกจากนี้ยังได้มอบเสื้อเอี๊ยมสีเขียวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ นายสมชาย เสืองามเอี่ยม บิดาของแอนนา ซึ่งประกอบอาชีพพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย กทม. ประจำเขตตลิ่งชัน และถ่ายภาพร่วมกับ แอนนา นายสมชาย และนางสมพร ศรีบุญเรือง มารดาของแอนนา ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพนักงานกวาดถนนของกทม.

จากนั้นเวลา 09.09 น. นายชัชชาติวิ่งมาถึงยังบริเวณงานและเยี่ยมชมบูธต่างๆ อาธิ บูธการคัดแยกขยะ, บูธการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร (น้ำขยะหอม) โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และบูธแอพพลิเคชั่นการแยกขยะ

ทั้งนี้  “ไม่เทรวม” เป็นโครงการรณรงค์แยก “ขยะเศษอาหาร” ออกจาก “ขยะทั่วไป” ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ของผู้ว่าฯกทม.ในการสร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบ วงจร เพื่อลดปัญหาขยะปลายทางผ่านการแยกขยะและลดการเกิดขยะต้นทาง โดยในวันนี้มีการเปิดตัวรถขยะ แบบใหม่ที่มีพื้นที่จัดเก็บเศษอาหาร 2 ประเภท ได้แก่ รถอัดท้ายที่ต่อเติมส่วนจัดเก็บขยะเศษอาหาร และรถขยะ เปิดข้างเพื่อจัดเก็บขยะเศษอาหาร เพื่อแยกขยะเศษอาหารออกจากขยะประเภทอื่น ช่วยลดปัญหาน้ําชะขยะ กลิ่นขยะระหว่างการเก็บรวบรวมและการกําจัด และใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งจะออกวิ่งรับขยะที่ไม่เทรวม ในพื้นที่ นําร่อง 3 เขต ได้แก่ เขตปทุมวัน เขตพญาไท และ เขตหนองแขม

โครงการไม่เทรวมแบ่งออกเป็น 3 ระยะเพื่อติดตามประเมินและปรับปรุงแก้ไข โดยระยะที่ 1 (ก.ย.-ต.ค. 65) ช่วงนําร่อง กําหนดเส้นทางเขตละ 1 เส้นทาง จากนั้นระยะที่ 2 (พ.ย.-ธ.ค. 2565) จะขยายเป็นเก็บทุกเส้นทางใน ระดับแขวง และระยะที่ 3 (ม.ค.- มี.ค.66) จะขยายทั่วทั้งพื้นที่ 3 เขตนําร่อง การเก็บขยะแยกประเภท แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ใช้รถเก็บขนมูลฝอยแบบเปิดข้าง ขนาด 1.5 ตัน จํานวนเขตละ 1 คัน จัดเก็บขยะเศษอาหาร คนละเวลากับ การเก็บขยะทั่วไปปกติ และตัดแปลงรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัดขนาด 5 ตัน ติดตั้งถังรองรับขยะเศษอาหารที่ท้าย รถเพิ่มเติม 1 ถัง พร้อมถังสํารองติดตั้งบริเวณคอรถอีกจํานวน 2 ถัง สําหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารพร้อมกับการ เก็บขยะทั่วไป โดยขยะเศษอาหารที่จัดเก็บได้สํานักงานเขตรวบรวมส่งโรงงานกําจัดมูลฝอยด้วยเทคโนโลยีเชิงกล- ชีวภาพ อ่อนนุซ (Mechanical and Biological Waste Treatment : MBT) เพื่อหมักเป็นก๊าซผลิตไฟฟ้า และในปี 2566 จะเริ่ม 3 เส้นทางนําร่องก่อนจะขยายเป็นระดับแขวงในพื้นที่อีก 47 เขตที่เหลือต่อไปด้วย

สําหรับทั้ง 3 เขตที่คัดเลือกให้เป็นต้นแบบของเขต “ไม่เทรวม” พิจารณาจากหลักเกณฑ์ 6 ประเภท ได้แก่ 1.ขนาดพื้นที่ 2.จํานวนประชากร 3.ปริมาณขยะ 4.จํานวนชุมชน 5.ประเภทชุมชน และ 6.ระยะทาง ถึงศูนย์กําจัดขยะ เพื่อให้เขตต้นแบบสามารถครอบคลุมความหลากหลายของพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปพัฒนาและขยายผลการดําเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเขตปทุมวันคือตัวแทน ของเขตเมืองที่มีพื้นที่น้อยแต่ขยะเกินค่าเฉลี่ย เขตพญาไทคือตัวแทนของเขตที่ต่ำกว่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยทุก เกณฑ์ เขตหนองแขมคือตัวแทนของเขตที่เกินมาตรฐานค่าเฉลี่ยทุกเกณฑ์ ทั้งนี้ ทุกระยะจะมีการติดตาม ประเมินผลความเหมาะสมผลดีผลกระทบต่องบประมาณความเพียงพอของทรัพยากร เตรียมความพร้อมด้าน งบประมาณจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และรถก็บขนมูลฝอยเฉพาะขยะเศษอาหารให้เพียงพอ และระบบการแปรรูปขยะ เศษอาหารที่ศูนย์กําจัดมูลฝอยให้พร้อมทั้ง 3 ศูนย์ฯก่อนขยายผลไป 47 เขต พร้อมกันนี้ก็จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้และเข้าร่วมโครงการ และสร้างแรงกระตุ้นผ่านทาง Social Media และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ นายชัชชาติ ยังได้เดินไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้ค้าร้านอาหารภายในศูนย์อาหาร และไปยังบูธเส้นทางเขตนำร่องลดและคัดแยกขยะ โดยมี นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน, นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท และ นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม นำเสนอข้อมูลของโครงการไม่เทรวม