ส.ต.ท.หญิง : เลขาฯวุฒิสภา แจงคำร้องสอบ ส.ว.มีกิ๊ก ยังไม่เข้า กก.จริยธรรม กมธ.ทหารเรียก ผบ.ทสส.-กอ.รมน.เข้าแจง

“เลขาธิการวุฒิสภา” แจง คำร้องสอบ ส.ว.มีกิ๊ก ยังไม่เข้า คกก.จริยธรรม อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ผบ.ทสส.-ผอ.กอ.รมน. ส่งตัวแทนแจง กมธ.การทหาร  ราชภัฏฯจอมบึง ตั้งโต๊ะแถลงชี้พ้นสภาพ นักศึกษาตั้งแต่ปี 2561 “ประวิตร” ไฟเขียว สอบได้เต็มที่ หลัง กมธ.ป.ป.ช. เรียก 2 น้องชาย แจง

 

วันที่ 1 กันยายน น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีคำร้องให้คณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา สอบ ส.ว.ที่เกี่ยวข้องกับ ส.ต.ท.หญิงทำร้ายทหารรับใช้ว่า ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการ ไปตามที่เคยออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการประสานให้นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ผู้ยื่นคำร้อง มาแก้ข้อมูลให้ครบถ้วนตามระเบียบคำร้อง ที่ต้องระบุชื่อผู้ถูกร้อง และรายละเอียดอื่นๆ

ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภาระบุด้วยว่า ได้ส่งหนังสือไปประสานขอข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการตรวจสอบจากตำรวจในพื้นที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน และ จ.ราชบุรีแล้ว ยืนยันว่าเป็นไปตามระเบียบ ส่วนที่นายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. ที่มีกระแสว่าเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องออกแถลงการณ์ปฏิเสธว่า ส.ต.ท.หญิงคนดังกล่าวเป็นแค่คนเคยสนิทสนม น.ส.นภาภรณ์ระบุว่า ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจริยธรรมว่าจะดึงเรื่องนี้มาประกอบการพิจารณาหรือไม่

พ้นสภาพนักศึกษาแล้วตั้งแต่ปี 61

ที่ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 ตึกอำนวยการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ อ.ดร.อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยถึงกรณีข่าวของ ส.ต.ท.หญิง ที่มีข่าวเผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนขณะนี้นั้นว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอให้ข้อมูล โดยทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบหมายให้มาเป็นผู้ให้ข้อมูลวันนี้

ข้อมูลเบื้องต้นคือ ส.ต.ท.หญิง ท่านนี้ได้สมัครเข้าเรียนในปีภาคเรียนที่ 1/2560 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2560 ทั้งสองภาคเรียนมีผลการเรียน และได้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2560 ไม่มีมาเรียน ไม่มีผลการเรียน ต่อมา ส.ต.ท.หญิง ท่านนี้ได้มีสมัครเรียนใหม่ที่ 1/2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์) แต่ไม่ได้มาเรียน จึงไม่มีผลการเรียน โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคือ ส.ต.ท.หญิงคนนี้ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยสรุปคือ ส.ต.ท.หญิงท่านนี้ ไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่ปี 2561 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า จากข้อมูลทราบว่าเขาใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลายเข้ามาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยจะต้องเข้าเรียนให้ครบ 4 ปี แต่เขาเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เทอม 1 ปี 2560 และเทอม 2 ปี 2560 เรียนได้แค่ 2 เทอม อีกปีหนึ่งได้มาสมัครเรียนใหม่ เทอม 1/2561 สาขานิติศาสตร์ มีลงทะเบียน แต่ไม่ได้มาเรียน และไม่มีผลการเรียน

ถ้านักศึกษาไม่มารักษาสถานภาพ 2 ภาคเรียนติดต่อกัน และนักศึกษาท่านนี้ก็จะพ้นสภาพ ถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2561 และจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้ว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 ข้อ 26 สถานสภาพนักศึกษาจะสิ้นสุดลงโดย (5) ขาดการรักษาสภาพนักศึกษา ติดต่อเป็นเวลา 2 ภาคเรียน

จากผลการเรียนที่ผ่านมาของ ส.ต.ท.หญิงท่านนี้นั้น ในเทอมที่ 1 บางวิชาก็สอบผ่าน บางวิชาติดไม่ผ่าน ส่วนภาคเรียนที่ 3/2561 ทุกวิชาเขาไม่ได้มาเรียน หลังจากปี 2561 ก็ไม่ได้สมัครใหม่ ส่วนกรณีมีการกล่าวอ้างว่ามีการใช้เงินซื้อผลการเรียน ทางมหาวิทยาลัยฯยืนยันไม่เป็นความจริง เพราะระบบของมหาวิทยาลัยฯไม่สามารถซื้อปริญญาได้ ยกเว้นไปเช็กที่แหล่งมหาวิทยาลัยที่เขาอ้างที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ส่วนกรณีที่เขามีรูปแต่งกายนักศึกษานั้น เวลาที่เขามาเรียนนั้น จะมีการถ่ายรูปทำบัตรไป บางวิชาจะนำไปใช้ในการเรียนการสอน

ส่วนรูปนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปของนักศึกษา เวลาที่มาเรียนจะมีชุดนักศึกษา และการเรียนนั้นก็ไม่มีการเซ็นชื่อมาเรียนแทนกันได้ จากการดูรูปของ ส.ต.ท.หญิงแล้ว เป็นรูปของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสัญลักษณ์ที่หัวเข็มขัดและกระดุม เวลาที่นักศึกษานับพันคน มาเรียนกับเราก็ต้องใส่ชุดนักศึกษามาเรียนแบบนี้เหมือนกัน รูปนี้อาจจะเป็นรูปเก่าที่โพสต์ออกไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีกระแสข่าวจากนายกัน จอมพลัง อ้างถึงการศึกษาของ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม หรือนุช อายุ 43 ปี อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 (ผบ.หมู่ กก.4 บก.ส.1) และถูกสั่งออกราชการไปแล้วนั้น ที่ตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกาย นางสาวเอ อดีตทหารรับใช้ และถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ ทำให้ต้องถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำกลาง จ.ราชบุรี เมื่อที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. ได้เคยออกมาแถลง ให้ข้อมูลกรณีตำรวจหญิง เข้ารับราชการว่า เข้ารับราชการตำรวจปี 2560 ใช้วุฒิ ปวส. ด้านบัญชี ย้ายมาที่สันติบาล ก.พ. 2565 สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สงป.ตร.) โดยพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามวุฒิฯขาดแคลน ถึงมีระบุว่าอายุไม่เกิน 35 ปี แต่มีข้อยกเว้นตามกฎ ก.ตร. สามารถดำเนินการได้ แต่จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการดำเนินการเข้ารับราชการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่

นายอรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี กล่าวต่อว่าสำหรับผลการศึกษาของผู้เสียหาย ที่ถูก ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม หรือ นุช ทำร้ายนั้น เดิมผู้เสียหายได้มาสมัครเรียนปริญญาโทปีการศึกษา 2558 สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาโดยใช้วุฒิปริญาญาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาสมัครเรียน และผู้เสียหายได้จบปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2562 ในระหว่างนั้นผู้เสียหายได้เข้ามาสมัครเรียนปริญญาตรีในภาคเรียนที่ 1 / 2561 สาขานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นการสมัครในรอบเดียวกับ ส.ต.ท.หญิง แต่ว่าไม่ได้มาเรียน และไม่มีผลการเรียน

“โดยสรุปคือ ผู้เสียหาย มาสมัคร เรียน 1/6 2561 สาขานิติศาสตร์แต่ไม่ได้เรียน และไม่มีเกรด ถือว่าท่านผู้เสียหายได้จบ ป.โท สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในปี พ.ศ. 2562 ส่วนปริญญาตรีที่สมัครเรียนสาขานิติศาสตร์ถือว่าพ้นสภาพไป ส่วนสาขานักจิตวิทยานั้นไม่ได้มาเรียน และสาขาจิตวิทยาในปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก็ไม่ได้เปิด แต่วุฒิเดิมของผู้เสียหายเป็นวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิตย์ ของระดับปริญญาตรี”

เรียก ผบ.ทสส.-กอ.รมน. สอบเหตุบัญชีขรก.ผี

ขณะที่เวลา 12.55 น. ที่รัฐสภา นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยก่อนการประชุม กมธ.ฯ กรณี ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ บัวแย้ม ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ปัจจุบันช่วยราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทารุณกรรมทหารหญิง ว่า การประชุม กมธ.ฯ วันนี้ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มอบหมายให้ พล.อ.อ.สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร และ พล.ท.สุรสีห์ ดรุณสาสน์ เจ้ากรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นตัวแทนชี้แจง ขณะนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มอบหมายให้ พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ในฐานะรอง ผอ.กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าเข้าชี้แจง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ (31 สิงหาคม) ส.ว.คนดังกล่าวยอมรับแล้วว่าเคยสนิทสนมกับ ส.ต.ท.หญิง กรศศิร์ ซึ่งต้องพิจารณาต่อว่ามีการใช้เส้นสายในการแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือไม่ หากไม่มีการใช้เส้นสายก็ไม่ผิด แต่หากมีก็สามารถเอาผิดตามประมวลจริยธรรม และความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ซึ่งกรณีการใช้เส้นฝากลูกหลาน หรือคนสนิทเข้ารับราชการยังมีอีกหลายกรณี สำหรับกรณีที่คณะ กมธ.การทหาร กำลังดำเนินการตรวจสอบถือเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งต้องขยายผลต่อไป

“ผมมีชื่อนายพลอีกหลายคนที่ฝากลูก ฝากหลาน เข้ารับราชการด้วยวิธีพิเศษ ลูกหลานจริงๆ บ้าง สาวคนสนิทบ้าง ถ้าเปิดรายชื่อก็พังทั้งระบบ และแม้ว่าประธาน กมธ.การทหาร จะอยู่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา” นายมงคลกิตติ์กล่าว

เมื่อถามว่า จะมีการเชิญนายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. มาชี้แจงต่อ กมธ.หรือไม่ นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า กมธ.สามารถเชิญได้ แต่เชื่อว่าท่านคงไม่มา ทั้งนี้ คณะ กมธ.ป้องกันและปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาฯ ได้เชิญนายธานีเข้าชี้แจงแล้ว ซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้ โดย กมธ.ป.ป.ช. มุ่งไปทางเรื่องการทุจริต ส่วน กมธ.การทหาร จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิรูประบบราชการ อย่างไรก็ตาม เมื่อ กมธ.ได้ข้อสรุป สามารถชี้แจง และเสนอแนะ ไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ส่วนจะเอาผิดบุคคลใดได้หรือไม่นั้น ต้องดูรายละเอียดซึ่งเชื่อว่ามีคนผิดอยู่แล้ว

ประวิตร ไฟเขียวให้ กมธ.ปปช.สอบเต็มที่

เมื่อเวลา 14.15 น.วันที่ 1 ก.ย.2565 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(กมธ. ป.ป.ช.) เตรียมเรียกสอบ น้องชาย ทั้ง 2 คน คือ พล.ต.อ.พัชรวาท และพล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ปมการแต่งตั้ง ส.ต.ท.หญิงเข้าทำงาน โยง”บัญชีทหารผี”ว่า ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลก็ว่าไป ใครมีหน้าที่อะไรก็ ทำไปเต็มที่

เมื่อถามถึงมีการแอบอ้างว่ารู้จักกับคนสนิทของพล.อ.ประวิตร พล.อ.ประวิตร กล่าวเพียงสั้นๆว่า “ก็ว่าไป” เมื่อถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ที่มีการแอบอ้างชื่อตนเอง พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “เขามีคณะกรรมการอยู่แล้ว เขาก็ดำเนินการไปได้เต็มที่ ไม่มีปัญหาอะไร”