ประธานชวน เซ็นคำร้องฝ่ายค้านขอตีความประยุทธ์ 8 ปี ยื่นศาลรธน. 22 ส.ค.

“ชวน” เซ็นคำร้องตีความตู่ 8 ปี-ยื่นศาลรธน. 22 ส.ค.ฉบับฝ่ายค้านขอวินิจฉัย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวกรณีคำร้องของฝ่ายค้านยื่นต่อประธานสภาเพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ว่านอกจากจะได้มีการแก้ไขเรื่องรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นมาแล้ว ปรากฏว่าเมื่อมาตรวจสอบอีกครั้งพบว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ให้เพิ่มเติมข้อความในบรรทัดที่ 2 ขอคำร้องที่ยื่นมา โดยจากข้อความเดิมที่ว่า “ด้วยข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้มีรายชื่อท้ายคำร้องนี้ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความเป็นนายกฯของ พล.อ.ประยุทธ์”

เนื่องจากข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงขอให้ผู้ยื่นคำร้องเติมคำว่า “ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 ของรัฐธรรมนูญ” ต่อท้ายคำว่า “สมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร” ผู้ร้องคือ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้มาเติมข้อความดังกล่าวให้แล้ว หลังจากตรวจสอบรายชื่อทุกอย่าง ในช่วงเย็นวันที่ 19 สิงหาคม นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ได้ลงนามในคำร้องดังกล่าวแล้ว และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะได้ไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญในช่วงเช้าของวันที่ 22 สิงหาคมนี้ และหลังจากยื่นคำร้องแล้วจะแจ้งไปยังผู้ร้องให้ทราบต่อไป