ศอ.บต.เผย ผู้ก่อเหตุ ป่วนใต้ ยังต้องการปกครองตนเอง หน่วยความมั่นคงเร่งแก้ช่องว่าง

ศอ.บต.เผย ผู้ก่อเหตุ ป่วนใต้ ยังต้องการปกครองตนเอง  หน่วยความมั่นคงเร่งแก้ช่องว่าง รัฐบาลทำงานเชิงรุกและเชิงรับ

 

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้( ศอ.บต.)เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยว่า ในส่วนของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกของวันที่ 16 จนถึงวันที่17 ส.ค.65 ที่มีลอบวางระเบิดกว่า 17 จุด ในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยมีพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ปั๊มน้ำมัน และเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับความเสียหาย

พลเรือตรี สมเกียรติ กล่าวว่า คาดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ต้องการก่อเหตุป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใช้วิธีการความรุนแรง ทั้งการขึ้นป้าย พ่นสีตามท้องถนนต่างๆในพื้นที่เป้าหมายปกครองตนเองและแบ่งแยกเอกราชเป็นเป้าหมายที่ยังคงดำรงอยู่ ซึ่งเมื่อไหร่ที่มีช่องว่าง ผู้เห็นต่างในพื้นที่ก็จะเลือกก่อเหตุทันที

“หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กำลังเร่งหารือเพื่อแก้ไขจุดที่เป็นช่องว่าง ไม่ว่าจะเป็นด้วยระยะทาง เวลา ความไม่สะดวก หรือความมืดที่เป็นช่องว่างทั้งหมด ซึ่งทุกส่วนกำลังเร่งดำเนินการ ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาภาพใหญ่ เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแห่งชาติกำลังดำเนินการหาแนวทางการเดินหน้าสู่การคลี่คลายปัญหาทุกมิติในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เพียงแค่การดำเนินงานเชิงรับและการติดตามผู้ก่อเหตุเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวางแผนการดำเนินการเชิงรุกอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่ให้เกิดขึ้น”

พลเรือ ตรีสมเกียรติ กล่าวว่าในการเยียวยานั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือช่วยเยียวยาแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด