ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดตกคำร้อง วาระ 8 ปี ประยุทธ์ เหตุไม่อยู่ในอำนาจส่งศาลรธน.

ด่วน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปัดตกคำร้อง ศรีสุวรรณ ยื่นตรวจสอบ วาระ 8 ปี ประยุทธ์ เผย เหตุไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญ

 

วันที่ 18 ส.ค.2565 มีรายงานว่า ในการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติให้ยุติเรื่องกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้พิจารณาและมีความเห็นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูวินิจฉัยปัญหาวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หลังพิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องดังกล่าวไม่ใช่การขอให้พิจารณาว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน2560 มาตรา23(1) กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

แต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่รัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรคสาม ให้กกต.หรือ ส.ส.จำนวน 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่น ที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 37(4) กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณา โดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยและมีหนังสือแจ้งผู้ร้อง