วิษณุ เห็นต่าง กรธ. ปม วาระ 8 ปี ประยุทธ์ ชี้ มีน้ำหนักน้อย

วิษณุ เห็นต่าง บันทึกการประชุม กรธ. ปมวาระ 8 ปี ประยุทธ์ ชี้ บันทึกมีน้ำหนักน้อย

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีบันทึกการประชุมของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ครั้งที่ 500 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ระบุความเห็นถึงวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ให้นับรวมระยะเวลาก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ว่า

มีน้ำหนักบ้าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบันทึกของกรธ.ปกติจะเป็นบันทึกระหว่างกำลังร่างสด ๆ ร้อน ๆ แต่เรื่องนี้ ต้องไปดูการประชุมครั้งที่ 500 เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แล้วรัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อไหร่

“รัฐธรรมนูญประกาศเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว อีก 1 ปีต่อมาก็มีการมานั่งประชุมเพื่อที่จะทำตำราขขึ้นมา 1 เล่ม บันทึก เพราะงั้น น้ำหนักมีมั่ง แต่ก็น้อย ที่มีมั่งเพราะคนที่พูด คือ ผู้ที่เป็นกรธ.ยกร่าง แต่มันมีจุดอ่อนอยู่นิดหนึ่งว่า (กรธ.) คนอื่นอีก 10 20 กว่าคนไม่ได้พูดอะไร และไม่ได้เป็นมติ

และที่สำคัญ เมื่อต่อมามีการทำเป็นหนังสือ เค้าพูดกันเพื่อที่จะทำหนังสือและก็ทำหลังจากเหตุการณ์นั้น ถ้าทำในระหว่างประชุมมันมีน้ำหนัก

เพราะนี่คือเจตนารมณ์ นี่ผ่านไปแล้ว 1 ปี ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทำ แล้วปรากฏว่า ที่พูด ๆ กัน ครั้งที่ 500 พอทำเป็นรูปเล่มออกมา 1 เล่ม ซึ่งเรียงมาตรา และแต่ละมาตราเค้าจะบอกเจตนารมณ์มันไม่มีข้อความอย่างที่พูดอยู่ในมาตรา 158 เลย”นายวิษณุกล่าว