อรุณี ซัดประยุทธ์ 8ปีควรมีสำนึกว่าควรหยุด ผูกขาดอำนาจ ชี้ประเทศติดหล่มจากการตีความ กม.มากแล้ว

13 ส.ค.65 ดร.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ถึงข้อถกเถียงในเชิงกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำถามคือ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศใช่หรือไม่ ? ตลอด8 ปีที่ผ่านมา

ถ้าคำตอบ คือ “ใช่” การพิจารณาในแง่ของที่มานายกรัฐมนตรี ว่าตอนรัฐประหารมีที่มาแบบหนึ่ง และเมื่อมี รธน.60 ที่มานายกรัฐมนตรีมีที่มาอีกแบบหนึ่ง จึงไม่สามารถนับความต่อเนื่องได้ ดูจะขัดกับข้อเท็จจริงและความมุ่งหมายของ รธน.60 ม.158 ที่ไม่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปีเพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจ

**หญิงเน้น อีกครั้งนะคะ เรากำลังพูดถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน 8 ปี ไม่ต้องมาพูดคะว่าที่มาไม่เหมือนกัน ให้นับจากวันมีการเลือกตั้งตาม รธน.60 เพราะขอเท็จจริงคนคนเดียวกันเป็นนายกรัฐมนตรีมา 8 ปี คือการผูกขาดอำนาจ

ที่ผ่านมา ประเทศไทยจะติดหล่มเพราะการตีความกฎหมายที่ดูขัดหรือแย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏมาแล้วหลายกรณีเช่น นาฬิกายืมเพื่อน บ้านหลวงอยู่ฟรี การเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งเพื่อพิจารณาถึงสถานะในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบกับความล้มเหลว ผิดพลาดในการบริหารประเทศ ความรู้สึกประชาชนและผลสำรวจ(โพล)ของนิด้าที่เกิดขึ้นน่าจะเพียงพอ ให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีสำนึกว่าควรหยุด หรือ ควรไปต่อก่อน 23 ส.ค.65