ไทยสร้างไทย จี้รัฐ เตรียมพร้อม หนุน SMEs ในภาคท่องเที่ยวและบริการ โอกาสสำคัญฟื้นฟู ศก.

ไทยสร้างไทย จี้รัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจภาพใหญ่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างกำลังซื้อจากทั้งนอกและในประเทศ แนะจริงจัง เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว หนุน SMEs ในภาคท่องเที่ยวและบริการ

นายรณกาจ ชินสำราญ คณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ใน 7 เดือนของปี 65 นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเข้าประเทศสูงถึง 3.3 ล้านคน โดยเดือน ก.ค. 65 ที่ยกเลิกระบบ Thailand Pass มียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาสูงถึง 1,200,000 คน สูงขึ้นเกือบ 10 เท่าเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. 65 ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 140,000 คน

รายได้จากภาคการท่องเที่ยวทั้งจากต่างชาติและคนไทยเที่ยวในประเทศรวมกัน 7 เดือนแรก มากกว่า 5 แสนล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปีที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ 10 ล้านคน และสร้างรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศรวมกัน 1.5 ล้านล้านบาท ที่คิดเป็นประมาณ 10% ของ GDP

และด้วยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม สัญญาณนี้เป็นตัวบอกว่า ถ้ารัฐจะใช้โอกาสนี้ในการฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว รัฐจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มาก ทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพใหญ่อย่างต่อเนื่องและจริงจัง, ความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยว, สนับสนุนสายป่านให้ SMEs ในภาคท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งแน่นอนถ้ารัฐตั้งใจอย่างจริงจังทำประชาชนก็พร้อมให้กำลังใจ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

“ตนห่วงว่า ที่ผ่านมารัฐทำงานแบบครึ่งๆกลางๆ ขาดการใส่ใจ ขาดการเตรียมความพร้อมและความต่อเนื่อง ทำให้มีความติดขัดในหลายอย่าง และที่สำคัญรัฐบาลมัวแต่ไปทำเรื่องเล็กๆและที่ไม่เกิดประโยชน์กับภาพรวม อย่างที่เราเห็นข่าวในสภาตลอดครึ่งปีนี้ ประเทศจะเสียโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศไทย”

การกระตุ้นและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแค่จะเกิดกำลังซื้อจากต่างประเทศ แต่ยังจะเกิดการจ้างงานในภาคท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น จำนวนการจ้างงานมากขึ้นหมายความว่ากำลังซื้อในประเทศก็เพิ่มมากขึ้นตามมาอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว