“สุดารัตน์” นำทีมไทยสร้างไทย เยี่ยมผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ชูนโยบายคุณภาพชีวิตจากเกิดจนแก่

“สุดารัตน์”นำทีมผู้บริหารพรรค เยี่ยมศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ ผู้พิการ นนทบุรี ลั่นต้องทำให้สุขภาพคนไทย แข็งแรงก่อนป่วย ชูสองนโยบายสำคัญเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตให้คนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่คือ “นโยบาย 30 บาทสุขภาพดีถ้วนหน้า” และ “บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท”

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค นายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ภาคกลาง นายประวัฒน์ อุตตะโมช ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ภาคตะวันออก และนายอนุศักดิ์ เรืองชู ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่วัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โดยคณะผู้บริหารศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ ผู้พิการวัดโตนด ได้นำเยี่ยมชมโปรแกรมการฟื้นฟู พร้อมกับพูดคุยกับป่วยอาการสโตรกที่เคยได้รับการฟื้นฟูจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้น ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ให้กำลังใจ และพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือให้ศูนย์พักฟื้น

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่าพรรคมีหลักนโยบาย “ดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่” เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี สร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สุขภาพคนไทย “แข็งแรงก่อนป่วย” คือ
”โครงการ 30 บาทสุขภาพดีถ้วนหน้า” ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ให้ดูแลสร้างสุขภาพประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ และโครงการบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกในโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แบบสมบูรณ์เต็มขั้น
พรรคไทยสร้างไทย จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุยากจน และสุขภาพอ่อนแอเพราะจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของไทยอย่างมากเพราะเราจะขาดกำลังคนในการสร้างรายได้และผลผลิต
นอกจากนั้นยังต้องเป็นภาระต่องบประมาณการรักษาพยาบาลทั้งของรัฐ และของครอบครัวจำนวนมหาศาล

ดังนั้นนโยบายบำนาญประชาชน เดือนละ 3,000 บาท จึงเป็นเครื่องมือเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งทำให้ได้ประโยชน์ถึง 4 ประการดังนี้

1.ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

2.เป็นการลดภาระคนหนุ่มคนสาวที่ต้องทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ ให้คนวัยทำงาน

3.ผู้สูงอายุต้องเข้าโปรแกรมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงที่ศูนย์สร้างสุขภาพ ที่จะจัดทำขึ้นทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุสุขภาพดีก่อนป่วย โดยตั้งเป้าลด 3 โรคสำคัญ คือโรคความดันสูงโรคไขมันอุดตันและโรคเบาหวาน

4.โครงการบำนาญประชาชนเดือนชะ 3,000 บาท คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นประเทศอย่างยั่งยืน เพราะเป็นการสร้างกำลังซื้อมหาศาลที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว และหมุนเวียนในชุมชน จากการที่ผู้สูงวัยที่ได้บำนาญประชาชนเดือนละ 3000 บาทจะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้เข้มแข็ง ก็จะส่งผลต่อการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ อย่างยั่งยืน