เปิดเซฟ 4 รองผู้ว่าฯกทม. ที่ดินอื้อ สะสมเครื่องประดับ-ทองคำแท่ง

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ทวิดา มี 38.77 ล้าน วิศณุ อู้ฟู่ 173 ล้าน ศานนท์ มี 8 ล้าน จักกพันธุ์ รวย 32.85 ล้าน

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ในตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 4 ราย กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2565

น.ส.ทวิดา กมลเวชช ระบุสถานภาพโสด มีทรัพย์สิน 38,777,013 บาท มีหนี้สิน 48,982 บาท ที่ดิน 3,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,000,000 บาท ยานพาหนะ 2,500,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,065,508 บาท

ทรัพย์สินอื่น 11,477,200 บาท ประกอบด้วย สร้อย 11 หน่วย สร้อยคอ 34 หน่วย สร้อยข้อมือ 6 หน่วย สร้อยคอและสร้อยข้อมือ 7 หน่วย ต่างหู 51 หน่วย ต่างหูและสร้อยคอ 22 หน่วย เข็มกลัด 23 หน่วย แหวน 18 หน่วย ต่างหูและแหวน 46 หน่วย สร้อยและแหวน 23 หน่วย กำไลข้อมือ 11 หน่วย ต่างหู สร้อยคอ กำไล 5 หน่วย นาฬิกาข้อมือ 5 หน่วย กระเป๋า 21 หน่วย เข็มขัด 7 หน่วย เหรียญและทอง 2 หน่วย

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล พร้อมนางธัญญนันต์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 173,356,319 บาท เป็นทรัพย์สินของนายวิศณุ 105,682,858 บาท นางธัญญนันต์ 67,673,461 บาท หนี้สิน 31,711,293 บาท รายการทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝาก 4,778,077 บาท เงินลงทุน 61,035,533 บาท ที่ดิน 66,658,350 บาท 11 โฉนด อ.บ้านสวนหลวง กทม., อ.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, อ.สันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20,743,815 บาท 9 หลัง ประกอบด้วย บ้านพัก 2 ชั้น ห้องชุด ห้องแถว ทาวเฮ้าส์ ทั้งในกทม. นนทบุรี และชลบุรี ยานพาหนะ 3,240,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 13,387,041 บาท ทรัพย์สินอื่นในชื่อของ นางธัญญนันต์ 3,513,500 บาท อาทิ ทองคำแท่ง น้ำหนัก 45 บาท สร้อยคอทองคำ 21 เส้น น้ำหนักรวม 26.5 บาท สร้อยเพชร กำไลเพชร แหวนเพชร กำไลทองคำ แหวนทองคำ สร้อยข้อมือ

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ พร้อม น.ส.จิตชนก ต๊ะวิชัย คู่สมรส ที่ระบุเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมภูเรือเรือนไม้รีสอร์ต และสวนเกษตรอินทรีย์ เพียงพอสุข ที่อ.ภูเรือ จ.เลย มีทรัพย์สิน 8,024,465 บาท มีหนี้สิน 44,161 บาท ที่ดิน 3,269,230 บาท จำนวน 7 แปลง อยู่ในอ.ภูเรือ จ.เลย โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 603,589 บาท จำนวน 6 หลัง อยู่ในอ.ภูเรือ จ.เลย

ทรัพย์สินอื่น 1,699,600 บาท อาทิ พระเครื่องกรอบทองคำ เครื่องประดับสุภาพสตรีที่เป็นเพชรโบราณ เพชรซีก เพชรกระจุก เพชรน้ำร้อย เพชรข้าวหลามตัด เครื่องประดับสุภาพสตรีโบราณ แหวนแต่งงาน 2 วง ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอทองคำ กระเป๋า เข็มขัด รองเท้า แบรนด์เนม

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ระบุสถานภาพโสด มีทรัพย์สิน 32,858,316 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยทรัพย์สินประกอบด้วย เงินฝาก 27,726,390 บาท เงินลงทุน 1,309,605 บาท ที่ดิน 2,680,000 บาท 2 โฉนด ย่านตลิ่งชัน และอ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,005,840 บาท เป็นบ้าน 2 หลัง ที่เขตทวีวัฒนา และที่อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สิทธิและสัมปทาน 136,479 บาท เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต