‘พิชาย’ ยกบันทึกมีชัย ชี้แนวโน้ม ‘ประยุทธ์’ ยุบสภาก่อน 23 ส.ค.-หนี 8 ปีไปจัดเอเปค

‘พิชาย’ ยกบันทึกมีชัย ชี้แนวโน้ม ‘ประยุทธ์’ ยุบสภา ก่อน 23 ส.ค. หนี 8 ปีเพื่อจัดเอเปค  

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

1.วันที่ 9 สิงหาคม มีเอกสารบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่าง และนายสุพจน์ ไข่มุกด์ รองประธาน สอดคล้องกันว่า การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามารถนับรวมระยะเวลาก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ได้

2.ส่งผลให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ และไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปหลังวันนั้น

3. อย่างไรก็ตาม หาก พล.อ.ประยุทธ์ ต้องการดำรงตำแหน่งต่ออีกระยะ เขาก็สามารถทำได้ โดยการยุบสภา ก่อนวันที่ 23 สิงหาคม เพราะรัฐธรรมนูญไม่นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง พล.อ.ประยุทธ์ก็ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีก 3-4 เดือน ก่อนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ชึ่งทำให้พล.อ.ประยุทธ์สามารถร่วมงานประชุมนานาชาติในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายนได้

4.ดูวิธีการคิดและตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ผ่านมาแล้ว ผมคิดว่า หากพล.อ.ประยุทธ์รู้ว่าต้องพ้นจากตำแหน่งแน่นอน เขาคงไม่เลือกที่จากไปอย่างเงียบๆ แน่ ดังนั้น ผมคิดว่าพล.อ.ประยุทธ์มีแนวโน้มสูงยิ่งที่จะยุบสภาก่อนวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ช่วงวันที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ วันที่ 19-22 สิงหาคม