กองทัพเรือ ยืดเวลาพิจารณา สเปคเครื่องยนต์ เรือดำน้ำจีน ถึง 15 ก.ย.

กองทัพเรือ ยืดเวลาพิจารณา สเปคเครื่องยนต์เรือดำน้ำของจีน เป็น 15 ก.ย. ถ้าตรวจแล้ว ทดแทนกันได้ ไม่มีปัญหา ถ้าไม่ได้กลับไปนับหนึ่งใหม่

 

วันที่ 9 ส.ค.2565 พล.ร.ท. ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงการพิจารณาโครงการเรือดำน้ำว่า ขณะนี้กำลังสรุปข้อมูล โดยทางจีนได้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์ CHD 620 ที่ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องยนตร์ MTU 396 ของเยอรมันจากที่ได้เสนอมาเมื่อสองเดือนที่แล้ว ซึ่งจะได้ดูรายละเอียดหรือสเปคว่าเทียบเท่าหรือดีกว่าเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาจะรู้ผลในวันที่ 15 ก.ย. อย่างไรก็ตาม ถ้าพิจารณาแล้ว ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่เราต้องการก็จะไม่ขยายเวลาไปในระยะที่ 3 แล้ว

กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสเปคเครื่องยนต์ที่จีนส่งมาใหม่ดี กองทัพเรือก็จะให้จีนส่งตัวเครื่องยนต์มาทดสอบ และถ้าผ่านขั้นตอนนี้ ก็ไม่ต้องแก้ไขสัญญาเดิม เนื่องจากของเดิมเขียนไว้ว่า กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหาส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ก็สามารถหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ามาทดแทนได้ เพียงแต่สองครั้งที่จีนเสนอมาเครื่องยนต์มีความบกพร่อง จึงยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเครื่องยนต์นี้ดีกว่าหรือเทียบเท่า MTU

“แนวทางนี้กองทัพเรือจะได้ประโยชน์แน่นอน หากเครื่องยนต์ที่เสนอมาใหม่ดี แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบจนกว่ากรมอู่ทหารเรือได้พิจารณา”

อย่างไรก็ตาม หากเครื่องยนต์ที่ส่งมาไม่ผ่านการพิจารณาก็ต้องยกเลิกสัญญา แต่ก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดหนึ่ง เพราะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ เข้าสู่การเจรจาของรัฐบาลกับรัฐบาล เพราะทร.และ CSOC เป็นตัวแทนรัฐบาลของแต่ละประเทศ ในการเซ็นต์สัญญาสร้างเรือดำน้ำ ไม่ว่ากรณีใดที่ไม่สามารถสร้างเรือดำน้ำ คู่สัญญาก็ทำหน้าที่ยกเลิกสัญญา ก็เป็นเรื่องรัฐบาลก็ต้องคุยกันในเรื่องเงินงวดที่ได้จ่ายไปแล้วว่าจะมีการชดเชยอย่างไร

สำหรับเครื่องยนต์ใหม่ของจีนที่เสนอติดตั้งในเรือดำน้ำของไทยนั้น ทางเรือดำน้ำจีนติดตั้ง MTU เหมือนกัน ตัวใหม่ก็เป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาจาก MTU และจีนก็มีแผนในการติดตั้งในเรือดำน้ำของจีนเอง และไทย รวมถึง ศรีลังกา ก็จะเป็นสองประเทศแรกที่ใช้เครื่องยนต์นี้

เมื่อถามว่า จะขัดกับสัญญาที่ระบุว่าต้องใช้เครื่องยนต์ที่ติดตั้งในเรือดำน้ำที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วหรือไม่ พล.ร.ท.ปกครอง กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบให้ได้ ตอนนี้กำลังติดตั้งกับเรือดำน้ำของเขาและได้มีการทดสอบการใช้งาน ผลการทดสอบเป็นอย่างไรก็จะตอบโจทย์ข้อสัญญาตรงนี้ได้

ยืนยันว่า เรื่องเครื่องยนต์กองทัพเรือเราไม่ประมาท เป็นเรื่องชีวิตของกำลังพล เราไม่กล้าเสี่ยงเพราะอันตราย เราต้องพิจารณาให้ดีที่สุด จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ ไม่มีใบสั่ง

ทางพล.ร.อ. เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรือดำน้ำ กล่าวถึงข้อสรุปหลังจากครบกำหนดที่จีนยังไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำทดแทน MTU396 ของเยอรมันว่า โดยขอยืนยันว่า 1.กองทัพเรือไม่ได้ยกเลิกโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำเพราะเป็นยุทธศาสตร์ชาติของกองทัพเรือ 2. ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญา ส่วนจะมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ ซึ่งเรายังยืนยันตามสัญญาเดิม