ส.ส.ปชป.หนุนทางสายกลาง “ประยุทธ์” หมดวาระ 5 เม.ย. 2568 ชี้ถ้าหลุด สิงหาปีนี้ หรือลากยาวปี2570สุดโต่งไป!

‘ชัยชนะ’ หนุนทางสายกลาง ‘บิ๊กตู่’ หมดวาระ 5 เม.ย. 2568 ชี้หมดวาระ ‘ส.ค. 2565 – มิ.ย. 2570’ ทางสุดโต่ง แต่ที่สุดหากศาล รธน. วินิจฉัยแล้วก็ต้องน้อมรับ ย้ำหากหมดข้อสงสัยปม ‘นายกฯ 8 ปี’ บรรดา ‘นักร้อง’ ควรกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการยื่นตีความว่า การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสิ้นสุดตามมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญฯ ในช่วงเวลาใดว่า ขณะนี้มีนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคน ได้มีการยื่นตีความในประเด็นดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยก่อนหน้านี้ มีนักวิชาการ อาจารย์นิติศาสตร์ และผู้พิพากษาหลายราย ได้มีการตีความประเด็นนี้ไว้ 3 แนวทาง คือ 1. เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ตามมาตรา 19 รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งจะยึดโยงไปถึงมาตรา 264 ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่ให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เป็น ครม. ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ก็จะหมดวารในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 2..ให้นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ คือ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งจะทำให้หมดวาระในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2568 และ 3. ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 ตามความในรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 158 และมาตราที่เกี่ยวข้อง ทำให้จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2570 ดังนั้น การที่หลายฝ่ายยื่นเรื่องให้ศาลฯ ตีความดังในประเด็นดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและป้องกันไม่ให้ใครใช้ประโยชน์จากความกำกวมทางกฎหมาย ดังนั้น ตนจึงขอให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้ข้อกฎหมายและวิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นดังกล่าว ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาในแนวทางใด ก็ย่อมจะมีผลผูกพันทุกองค์กร รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมอีกด้วย
“ผมเข้าใจดีว่า ในเรื่องของกฎหมายจะเอาความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวมายุ่งเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ได้ แต่ทั้งนี้ หากให้ผมวิเคราะห์ในมุมมองที่แวดล้อมนั้น ผมมองว่า แนวทางที่ 1 กับ แนวทางที่ 3 ออกจะเป็นแนวทางที่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนั้น ผมจึงเชื่อว่า วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะสิ้นสุดตามแนวทางที่ 2 คือ จะเริ่มต้นในวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 และหมดวาระในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2568 เพราะถือเป็นแนวทางสายกลาง ซึ่งจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมแผนงานและรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม หากศาลฯ วินิจฉัยให้เป็นไปตามแนวทางใด ทุกฝ่ายก็ต้องน้อมรับคำวินิจฉัย ดังนั้น หากกรณีนี้ มีข้อยุติเรียบร้อยแล้ว บรรดาผู้ที่ไปยื่นร้องเรียน ควรกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป ไม่ควรจะต่อความยาวสาวความยืดในเรื่องนี้อีก” นายชัยชนะกล่าว