พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ ส.ว. อดีตรองปลัดกลาโหม ถึงแก่อนิจกรรม

อาลัย พล.ร.อ.ชุมนุม ส.ว. อดีตรองปลัดกลาโหม ถึงแก่อนิจกรรม ติดเชื้อในกระแสเลือด พรเพชร นำยืนไว้อาลัย พร้อมแจ้งจำนวนสมาชิกเหลือ 249 คน

 

วันที่ 8 ส.ค.2565 เมื่อเวลา 09.40 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระ นายพรเพชร ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ ส.ว. ได้ถึงแก่อนิจกรรม ติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อเวลา 02.00 น. ของวันนี้ (8 ส.ค.) ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์จึงขอให้สมาชิกยืนขึ้นไว้อาลัยร่วมกันเป็นเวลา 1 นาที

จากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทำให้ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด 249 คน ทำให้ในการประชุมวุฒิสภา จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ หรือ 125 คนขึ้นไปจึงจะเป็นองค์ประชุม จากนั้น เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

สำหรับพล.ร.อ.ชุมนุม จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือมือร์วิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, สาธารณรัฐเยอรมนี และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ตำแหน่งล่าสุดก่อนดำรงตำแหน่งวุฒิสภา รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ประสบการณ์ ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย/ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียและบรูไน

เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และตุลาการศาลทหารสูงสุด