วันนี้! นายกฯ หัวโต๊ะประชุมเตรียมพร้อมเป็น เจ้าภาพ ‘ประชุมผู้นำเอเปค’

วันนี้! นายกฯ หัวโต๊ะประชุมเตรียมพร้อมเป็น เจ้าภาพ ‘ประชุมผู้นำเอเปค’

วันที่ 8 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามการเตรียมการของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดเพื่อรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน รวมถึงแผนงานการประชุมที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นำ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมดังกล่าว ทางหน่วยงานต่างๆ ซึ่งดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคในช่วงที่ผ่านมาจะรายงานผลการประชุม พร้อมประเด็นที่จะนำเสนอสู่ที่ประชุมผู้นำในช่วงเดือนพฤศจิกายน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับเดือนสิงหาคมนี้ ประเทศไทยตะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องสำคัญ 2 การประชุม จะมีเจ้าหน้าที่จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมในแต่ละการประชุมหลายร้อยคน ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ และการประชุมระดับสูงว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม ที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ โดยทั้ง 2 การประชุมจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 โดยกำหนดหัวข้อหลักการเป็นเจ้าภาพคือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ Open. Connect. Balance. มีประเด็นสำคัญ คือ ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม อำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน และ การฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว มาใช้เพื่อบูรณาการแนวทางการพัฒนาแต่ละด้านเข้าด้วยกัน