ครอบครัวเพื่อไทย รับฟังปัญหาพี่น้องชาติพันธุ์เชียงราย พร้อมดันนโยบายให้ชีวิตปชช.ดีกว่าเดิม

‘แพทองธาร ชินวัตร’ นำคณะครอบครัวเพื่อไทย รับฟังปัญหาพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย เผย ‘เพื่อไทย’ พร้อมผลักดันนโยบายให้พี่น้องประชาชนอิ่มท้อง นอนหลับและมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและและประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพรรคเพื่อไทย นำคณะครอบครัวเพื่อไทย แกนนำพรรค ส.ส. และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย ร่วมรับฟังปัญหาจากพี่น้องชาติพันธุ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเดินทางมาในครั้งนี้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย อาข่า ม้ง กระเหรี่ยง ลาหู่และลีซู ได้สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม และสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งทำให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ขาดแคลนในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิ ไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้

เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ป่า แม้จะเสียภาษีแต่กลับไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ กระทั่งการซื้อที่ดินก็ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงอยากขอเลข 13 หลักของบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงขอให้พรรคเพื่อไทยพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษา ทั้งในส่วนของโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาและการกระจายการศึกษาไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างเท่าเทียม ซึ่งเชื่อว่าพรรคเพื่อไทย จะสามารถผลักดันแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะในอดีตพรรคไทยรักไทยเคยได้ให้โอกาสเยาวชนด้านการศึกษาด้วยโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในส่วนที่เป็นปัญหาอยู่คือกฎหมายที่ยังไม่มีออกมารองรับพี่น้องชาติพันธุ์ ซึ่งพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญและจะผลักดันให้มีกฎหมายออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ รวมทั้งจะใช้กลไกทั้งหมดที่มีอยู่มาช่วยเหลือให้พี่น้องชาติพันธุ์ได้มีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม

นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่สละเวลามาพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยด้วยใจจริง ทุกปัญหาที่พี่น้องได้สะท้อนมาพรรคเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจในการรับฟังเพื่อนำไปสู่การหาทางออก ขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เป็นรัฐบาลจึงขอมอบมอบความจริงใจให้พี่น้องเอาไว้ก่อน หากเรามีโอกาสรับใช้พี่น้องอีกครั้งจะพยายามทำในทุกๆ เรื่องที่ได้สะท้อนปัญหามาให้สำเร็จ โดยเฉพาะในส่วนที่พี่น้องได้สะท้อนว่าต้องการเพียงที่จะอิ่มท้องและนอนหลับ ซึ่งตรงกับนโยบายพรรคเพื่อไทยที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนอิ่มท้อง นอนหลับและมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม