โฆษกรัฐบาล โวมหาดไทย “แก้จน” สำเร็จ กว่า 2 หมื่นครัวเรือน ย้ำนายกฯให้ความสำคัญ

โฆษกรัฐบาล โว มท.1 ขับเคลื่อนแก้จนสำเร็จ กว่า 2 หมื่นครัวเรือน ย้ำ นายกฯ ให้ความสำคัญแก้ปัญหายากจน พร้อมขอบคุณ-ชื่นชมทุกหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ติดตามข้อสั่งการในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งรัฐบาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบพุ่งเป้า เพื่อพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายกฯ ได้ชื่นชม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย โดยศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ในส่วนของมิติความเป็นอยู่ ซึ่งมีจำนวน 147,503 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องครัวเรือนไม่มีความมั่นคง ที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพไม่คงทนถาวร ครัวเรือนจัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ และมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว 20,649 ครัวเรือน

นายธนกร กล่าวว่า ความสำเร็จดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ รวมถึงดึงศักยภาพของพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณในการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เช่น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน 16,600,000 บาท จ.เชียงใหม่ ได้จัดตั้งกองทุน ‘ซ่อมบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือน คนเชียงใหม่’ สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช ได้องค์กรสตรี จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีแก้จนคนนคร ในการหาทุนสร้างซ่อมบ้านให้ครัวเรือนยากจนในจังหวัด

ส่วน จ.ชัยนาท ‘ชัยนาท วัด รัฐ ราษฎร์ กาชาดร่วมใจ ขจัดปัญหาจากความยากจน’ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ได้ดำเนินการครบ 121 หลัง และ จ.ชัยภูมิ ‘ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข’ ดำเนินการก่อสร้างบ้านให้ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP เสร็จแล้ว 103 หลัง

นายธนกร กล่าวว่า นายกฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นลำดับต้นๆ ของการทำงานเสมอมา รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหานี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับหน้าที่ และจะทำอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณและชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงาน นายกฯ ย้ำความสามัคคีของทุกหน่วยงาน ทุกคน หากร่วมมือกันจะแก้ไขปัญหาความยากจนในชาติได้สำเร็จ เพื่อคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน