‘วิษณุ’ ยกหลักยูเอ็น บรรยายเลือกตั้งสุจริต รับของไทยเคยพิสดาร และจะพิสดารขึ้นอีก

‘วิษณุ’ แจง ลต.สุจริต- เที่ยงธรรม ต้องอาศัยปรับปรุง-เปลี่ยนแปลง ยอมรับระบบเลือกตั้งไทยเคยพิสดารและอาจพิสดารขึ้นอีก ปัดตอบสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร 100-500 แบบใดเหมาะสม

 

วันที่ 5 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ตอนหนึ่งว่า การเลือกตั้งที่พึงปรารถนาที่สุดคือการเลือกตั้งที่ดี แต่วันนี้การเลือกตั้งที่ดีต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ไม่มีกลอุบายแอบแฝง ไม่มีวิชามาร เที่ยงตรง มีคุณธรรม ไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สองมาตรฐาน

ทั้งนี้ การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องอาศัยพัฒนาการไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วจะสมบูรณ์เลย แต่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่การปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงสมัยกรีก ระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ ที่ทำให้เกิด Magna carta เกิดพัฒนาการระบบรัฐสภา จนถึงประชาธิปไตยแบบอ้อมในปัจจุบัน

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันถือว่าเป็นระบอบที่ดีที่สุด เพราะมีข้อเสียน้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตามหลักสหประชาชาติ คือ 1.การเลือกตั้งต้องถือเป็นเสรีภาพ แต่ระยะหลังมีพัฒนาการกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ จำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์บังคับบางอย่าง 2.ต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 3.ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรง หมายถึงถ้าประชาชนเลือกใครคนนั้นก็ได้เป็นผู้แทน หรือเป็น ส.ส. 4.ต้องเป็นการออกเสียงที่ลับ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเลือกใคร 5.ต้องเป็นการเลือกตั้งที่ให้สิทธิแก่คนทั่วไป ไม่ไปตัดสิทธิโดยไม่จำเป็น 6.ต้องมีวิธีจัดการเลือกตั้งที่ดี ต้องมีกรรมการกลางจัดการเลือกตั้ง ซึ่งประเทศไทยมี กกต. ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนั้นต้องมีการกำหนดรูปแบบเลือกตั้งที่เป็นธรรม และต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สิทธิมากเท่าที่จะมากได้

นายวิษณุ กล่าวว่า สำหรับวิธีจัดการเลือกตั้งในโลกมีหลายวิธี และแต่ละประเทศแตกต่างไม่เหมือนกัน อังกฤษเลือกแบบ 1 คน 1 เขต อเมริกา เยอรมัน จะพิสดารออกไป ประเทศไทยเคยพิสดาร ซึ่งกำลังจะพิสดารยิ่งขึ้นในไม่ช้า และกำลังจะย้อนกลับไปอย่างเก่าอีกหรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่าพัฒนาการของการเลือกตั้ง การเลือกตั้งในประเทศไทย เคยถูกเรียกว่า การเลือกตั้งที่ทุจริตที่สุด คือการเลือกตั้งในปี 2500 แต่ปัจจุบันกำลังพัฒนาให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งในอนาคตอาจจะผันแปรไปเป็นอย่างไร

“การพัฒนาการเลือกตั้งของไทยมีการพัฒนาไปมาก วันนี้การเลือกตั้งของไทยมีความสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งอาจจะสุจริตและเที่ยงธรรมพอไม่พอต้องพัฒนากันต่อไป ทั้งนี้ กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม หากไม่สุจริตสามารถให้ใบเหลือง ใบแดง ใบส้ม และมีอำนาจให้จัดการเลือกตั้งใหม่ได้ แต่ยังเป็นปริศนาว่าจะทำแบบไหนและทำอย่างไร วันนี้พัฒนามาถึงขั้นการเลือกตั้งจะเอา 500 หาร หรือเอา 100 หาร เป็นตัวแปรตัวหนึ่งในคำว่าสุจริตและเที่ยงธรรมด้วยเหมือนกัน” นายวิษณุ กล่าว

เมื่อถามว่าสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือ หาร 500 จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้ ขอไม่ตอบเนื่องจากขณะนี้ยังมีการถกเถียงกันอยู่ในสภา