สหรัฐ ประกาศให้ ฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข หลังพบผู้ติดเชื้อทะลุ 6,600 ราย

สหรัฐ ประกาศให้ ฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หลังพบผู้ติดเชื้อทะลุ 6,600 ราย

 

สหรัฐอเมริกา ประกาศให้โรค “ฝีดาษลิง” เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยการประกาศดังกล่าวจะยกระดับการใช้งบประมาณและมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดได้มากยิ่งขึ้น

การประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐอเมริกาประกาศพบผู้ป่วยในประเทศแล้ว 6,600 ราย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชาย

ด้านซาเวียร์ เบเซอร์รา รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐ ระบุว่าการประกาศดังกล่าวเป็นการยกระดับการรับมือกับโรคฝีดาษลิงและเรียกร้องให้ประชาชนรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างจริงจัง

การประกาศดังกล่าวยังมีขึ้นหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้ฝีดาษลิง เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้นานาชาติร่วมมือกันรับมือและปลดล็อกเรื่องงบประมาณสำหรับวัคซีนและการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ฝีดาษลิงแพร่ระบาดในยุโรปก่อนที่จะแพร่ระบาดเข้าสู่สหรัฐอเมริกา ซึ่งในเวลานี้กลายเป็นประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกไปแล้ว ขณะที่วัคซีนในประเทศนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ขณะที่งบประมาณสำหรับคลินิกสุขภาพทางเพศนั้นก็มีน้อยกว่าที่ควรเป็น