วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก ข่าวเด่น ชัชชาติ ชี้ น...

ชัชชาติ ชี้ นวัตกรรมใหม่กทม. อย่าเน้น ‘อือ’ ต้องรู้จัก ‘เอ๊ะ’ ลดขั้นตอน-เน้นประสิทธิภาพ

ชัชชาติ ชี้ นวัตกรรมใหม่ กทม. อย่าเน้น ‘อือ’ ต้องรู้จัก ‘เอ๊ะ’ ลดขั้นตอน-เน้นประสิทธิภาพ

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 จากนั้น เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8/2565 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

นายชัชชาติกล่าวเนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า คำว่า ‘นวัตกรรม‘ หรือ innovation คือการหาคำตอบที่เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี 3 คำที่ข้องเกี่ยวกัน ได้แก่ 1.การหาคำตอบ (solution) 2.การเพิ่มมูลค่า (value) 3.ผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholder)

“จริงๆ แล้วนวัตกรรมอาจจะมีประโยชน์ทั้งกับประชาชนและเพื่อนร่วมงาน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่หรูหรา แค่ปรับกระบวนการให้สามารถลดขั้นตอนได้ เช่น จาก 5 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน ก็เป็นนวัตกรรมแล้ว ฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นกระบวนการประจำวันเราสามารถสร้างนวัตกรรมได้ หากถามว่าอะไรคือหัวใจที่ทำให้เกิดนวัตกรรมคือการไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ คือการไม่ยอมรับข้อผิดพลาด (default) หากเรา ‘อือ’ กับทุกอย่างในชีวิต เราไม่มีทางเกิดนวัตกรรมได้ ดังนั้นเราต้องรู้จัก ‘เอ๊ะ’ โดยตั้งคำถามว่า มันต้องเป็นอย่างนี้หรือ ทำให้ดีกว่านี้ได้ไหม ลดขั้นตอนได้ไหม ทำให้ง่ายกว่านี้หรือมีประสิทธิภาพกว่านี้ได้หรือไม่ จึงอยากฝากว่า อย่าไปคิดว่ามีแต่คุณหมอที่จะสร้างนวัตกรรมได้ แต่ทุกคนสามารถสร้านวัตกรรม ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง” นายชัชชาติกล่าว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จึงจัดโครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับรางวัลคุณภาพการให้บริการกรุงเทพมหานครไปสู่มาตรฐานระดับประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นที่จะประบปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นปีที่ 12 ของการดำเนินการโครงการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลรายกระบวนงาน และ 2.รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นจะรับโล่รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครพร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ประเภทรางวัลรายกระบวนงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น คือ ผลงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แบบครบวงจร ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ 2. ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น คือ ผลงานแอนติไบโอแกรมเจ้าปัญญา ของงานจุลชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

นายชัชชาติกล่าวในตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป