ไทยสร้างไทย ย้ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศของพรรค สร้างโอกาสให้คนไทยหายจน

ไทยสร้างไทย ย้ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศของพรรค คือการสร้างโอกาสและเศรษฐกิจให้คนไทยได้หายจน หมดหนี้ มีรายได้ยั่งยืน ชูขจัดระบอบอำนาจนิยม รัฐราชการที่กดทับ เพื่อเป็นความหวังให้ทุกคนในประเทศ พร้อมสานต่อนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ทั้งบำนาญประชาชนที่ร่างเสร็จแล้ว และห้ากองทุนเพื่อผลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศ

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย จัดประชุมคณะผู้บริหาร กรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งไม่ว่ากติกาไหน ไทยสร้างไทยพร้อมสู้ทุกกติกา ดังนั้น ไทยสร้างไทยจึงเตรียมเดินหน้าประกาศนโยบายหลังจากได้ร่วมทำนโยบายกับพี่น้องประชาชน หลังจากการเดินสายรับฟัง โดยคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด

ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้กำชับให้สมาชิกพรรค และว่าที่ผู้สมัครทุกคน เข้าใจทิศทางของพรรคที่ได้ประกาศการปฏิรูปประเทศเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้คนในประเทศหายจนหมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเริ่มจากการปฏิรูปรัฐราชการ และแนวความคิดแบบอำนาจนิยม โดยยังคงยึดหลักการที่สำคัญของพรรคนั่นคือการสู้เพื่อคนตัวเล็ก และการก้าวข้ามความขัดแย้ง รับฟังความเห็นต่าง มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทย โดยจะเร่งผลักดันนโยบายที่ได้ประกาศต่อพี่น้องประชาชนไปแล้ว เช่นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ด้วยกองทุน 5 กองทุน ประกอบด้วย

1. กองทุนSMEs เพื่อให้ SMEs กว่า 90% เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ
2. กองทุน Start Up เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ของโลกยุคใหม่รู้เทคโนโลยี ได้มีโอกาสตั้งตัว
3. กองทุนธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้ 15% ของ GDP และมีคนเกี่ยวข้องหลายสิบล้านคน
4. กองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างโอกาสของเกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรได้มีทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง ทั้งการแปรรูปสินค้าการต่อยอด OTOP
5. “กองทุนเครดิตประชาชนเพื่อคนตัวเล็ก” จะทำให้ประชาชนคนตัวเล็กสามารถตั้งตัวได้ หลุดพ้นจากวงจรหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยทั้งโหดและแพง สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 5,000 บาท-50,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือน-3 ปี เพื่อเพิ่มโอกาสการทำมาหากิน และเพิ่มรายได้ในกระเป๋าให้กับประชาชน

พรรคไทยสร้างไทย มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ คือ การปลดปล่อย (Liberate) และการเสริมสร้างอำนาจ (Empower) ให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้รับการดูแลอย่างดูที่สุด ตั้งแต่เกิดจนแก่ โดยมีจุดมุ่งหมายอันเป็นอุดมการณ์ของพรรคที่สำคัญที่สุด ในการที่จะร่วมกันสร้าง และส่งมอบประเทศที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรา